Deloitte en Workplace Pride introduceren LHBT+ Monitor

Press releases

Deloitte en Workplace Pride introduceren LHBT+ Monitor

Tool bundelt inzichten ter bevordering van inclusie op de werkvloer

Deloitte en Workplace Pride introduceren de LHBT+ Monitor op ‘Coming Out Day’. Het online dashboard brengt data uit bestaande Europese onderzoeken over inclusie op de werkvloer op één plek samen. Het is voor het eerst dat deze op één plek zijn terug te vinden. De LHBT+ Monitor komt voort uit een nauwe samenwerking tussen Workplace Pride en Deloitte.

Rotterdam, 11 oktober 2022

De LHBT+ Monitor bevat geen nieuw onderzoek, maar biedt wel een uniek overzicht voor diegenen die een beter inzicht en begrip willen krijgen van de LHBT+-uitdagingen op de werkvloer. De LHBT+ Monitor is dan ook een hulpmiddel om verandering te stimuleren, gelijke kansen te creëren en het welzijn van LHBT+-werknemers te verbeteren.

“Ik ben trots dat we dit maatschappelijke project vanuit de Deloitte Impact Foundation in nauwe samenwerking met Workplace Pride hebben opgezet”, zegt Leon Pieters, partner bij Deloitte en Board Member van Workplace Pride. “Door het bieden van inzichten in de huidige status van LHBT+-inclusie op de werkvloer, willen we werkgevers helpen bij het maken van beleid en procedures om zo verder te bouwen aan een veilige werkplek. Niet alleen voor de gezondheid en het welzijn van de LHBT+-werknemers, maar voor iedereen.”

“De Monitor geeft antwoord op de fundamentele vraag: hoe gaat het met LHBT+-inclusie op de werkvloer? Wat zijn de verschillen tussen LHBT+-integratie op de werkplek in verschillende landen? Daarnaast laat de Monitor zien dat er door werkgevers en overheden in heel Europa nog veel stappen te zetten zijn op het gebied van LHBT+-inclusie. Workplace Pride is erg trots dat we deze vraag nu samen met Deloitte Impact Foundation aanpakken”, zegt Michiel Kolman, co-voorzitter van de Workplace Pride Foundation.

De LHBT+ Workplace Monitor bestaat uit vier onderdelen die LHBT+-inclusie en gelijkheid meten op de werkvloer: Workplace Openness, Workplace Recruitment & Retention, Workplace Wellbeing en Workplace Protection.
 

Workplace Openness: hiërarchie speelt mee in openheid op de werkvloer

Workplace Openness gaat over de mate waarin LHBT+-werknemers het gevoel hebben open te kunnen zijn over hun seksualiteit tegenover collega's. Meer dan de helft van alle Europese LHBT+-werknemers is open over hun seksuele geaardheid tegen één of meerdere collega's. Een groot deel (37%) van de Europese LHBT+-werknemers geeft echter aan niet open te zijn tegen collega’s in het algemeen. Nederland scoort met 61% hoger dan het Europese gemiddelde. Opvallend is dat slechts 42% ook open is over hun seksuele geaardheid tegenover direct leidinggevenden.
 

Workplace Recruitment & Retention

Workplace Recruitment & Retention gaat over de mate waarin LHBT+-personen door een gebrek aan gelijke behandeling vanwege hun seksuele geaardheid hun baan verliezen of opzeggen. In Europese studies geeft ruim driekwart van de respondenten (76%) aan dat seksuele geaardheid en/of genderidentiteit hen niet op achterstand zet op de werkvloer. Nederland scoort met 68% net iets lager dan het Europese gemiddelde. Uit data van Nederlandse onderzoeken blijkt verder dat 94% van de LHBT+-personen de afgelopen 12 maanden geen discriminatie heeft ervaren in hun zoektocht naar werk.
 

Workplace Wellbeing: slechts 40% van LHBT+-werknemers in Europa voelt zich gesteund

Workplace Wellbeing richt zich op het welzijn van LHBT+-personen op de werkvloer. De manier waarop LHBT+-werknemers worden behandeld door collega's heeft impact op hun welzijn. Ongeveer 40% van de LHBT+-werknemers in Europa voelt zich gesteund op het werk. Dit betekent ook dat maar liefst 60% van de LHBT+-werknemers zich niet gesteund voelt. Hierover is data beschikbaar uit 30 landen in Europa. In Spanje en Malta voelt bijna 60% van de LHBT+-personen zich vaak of altijd ondersteund op de werkvloer.

Naast onderzoeken die zich specifiek richten op LHBT+-personen bevat de Monitor ook data uit enquêtes gehouden onder de bredere beroepsbevolking. Deze dataset biedt inzicht in de mate waarin werknemers zich op hun gemak voelen bij LHBT+-collega's. In de LHBT+ Monitor is te zien dat de verschillen tussen landen soms vrij groot zijn. In sommige landen, zoals Zweden en Nederland, voelt bijna iedereen zich op zijn gemak. In Bulgarije en Roemenië voelt 40% tot 50% van de werknemers zich hier echter ongemakkelijk over.
 

Workforce Protection: wettelijke bescherming LHBT+-personen in slechts een derde van Europese landen expliciet vastgelegd

Workforce Protection is de vierde en laatste pijler van de Monitor. In deze sectie wordt beschikbare data over wetgeving en beleid in verschillende Europese landen gericht op het beschermen van LHBT+-personen samengebracht. Opvallend is dat slechts een derde van de Europese landen LHBT+-rechten expliciet heeft opgenomen in de grondwet. 67% van de Europese landen heeft wetgeving die haatmisdrijven gerelateerd aan seksuele geaardheid veroordelen. In 73% van de Europese landen is haatzaaien op grond van seksuele geaardheid inmiddels strafbaar gesteld. Nederland kent deze wetgeving op dit moment (nog) niet.
 

Over Workplace Pride

Workplace Pride is een stichting zonder winstoogmerk die zich inzet voor het verbeteren van het leven van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders, interseksuelen en homoseksuelen (LGBTIQ+) op werkplekken over de hele wereld. We streven naar een wereld van inclusieve werkplekken waar LGBTIQ+-personen echt zichzelf kunnen zijn, gewaardeerd worden en, door hun bijdragen, kunnen helpen.
 

Over de Deloitte Impact Foundation

Via de Deloitte Impact Foundation zet Deloitte zich in om een positieve impact te maken op de samenleving. We delen onze kerncompetenties, kennis en netwerk in maatschappelijke initiatieven om impact te maken op het gebied van onderwijs & werkgelegenheid, duurzaamheid en een inclusieve samenleving.

Did you find this useful?