Nederlandse millennials en generatie Z minst gestrest

Press releases

Deloitte Global Millennial Survey: Nederlandse millennials en generatie Z minst gestrest

De 2021 Millennial and Gen Z Survey van Deloitte is dit jaar voor de tiende keer uitgebracht. Deze editie toont aan dat na een jaar van diepe onzekerheid als gevolg van de COVID-19 pandemie, millennials en generatie Z’ers over de hele wereld vinden dat de wereld op een kantelpunt staat.

21 juni 2021

De COVID-19 pandemie heeft er mede voor gezorgd dat stress een prominente plaats in onze maatschappij heeft ingenomen. Werknemers en werkgevers zullen gezamenlijk een nieuwe balans moeten vinden als het gaat om het welzijn van medewerkers.

Het onderzoek laat ook zien dat jongeren meer politiek betrokken zijn en maatschappelijke veranderingen aanjagen. Respondenten verwachten op hun beurt dat bedrijven en regeringen meer doen om klimaatverandering tegen te gaan om zo het milieu te beschermen.

De 2021 Millennial en Gen Z Survey van Deloitte

Milieu blijft hoog op de agenda staan

Een jaar geleden maakten millennials wereldwijd zich vooral zorgen om klimaatverandering en milieubescherming. Afgelopen jaar waren zij vooral bezorgd over hun gezondheid (28 procent) en werkloosheid (27 procent). In tegenstelling tot Nederland waar millennials zich nog steeds het meest druk maken om het milieu (36 procent), gevolgd door gezondheid (34 procent) en inkomensongelijkheid (19 procent).

Voor generatie Z blijven milieukwesties wereldwijd het grootste punt van zorg (26 procent) zelfs tijdens deze wereldwijde pandemie. Het laat zien hoe belangrijk milieu is voor jonge mensen.

Angst voor minder betrokkenheid bedrijfsleven door pandemie neemt toe

Ongeveer 60 procent van de millennials en generatie Z’ers vreest dat het bedrijfsleven minder betrokken zal zijn bij het tegengaan van klimaatverandering, nu CEO’s de uitdagingen van de pandemie het hoofd moeten bieden.

Slechts 22 procent van de millennials en 20 procent van de generatie Z-respondenten in Nederland gelooft dat de pandemie aanjager is voor andere generaties om persoonlijk actie te ondernemen om het milieu en klimaat positief te beïnvloeden. 

Nederlandse millennials en generatie Z-respondenten zijn het minst gestrest

Stress heeft een prominente plaats in onze maatschappij ingenomen.Financiën, gezinswelzijn en vooruitzichten op een baan zijn de belangrijkstestressfactoren. In Nederland voelt 27 procent van de millennials en 35 procentvan de generatie Z’ers zich altijd of bijna altijd gestrest. De percentagesliggen hier lager dan het wereldwijd gemiddelde:  41 procent van de millennials en 46 procent van de generatie Z'ers wereldwijd voelt zich altijd of bijna altijdgestrest.

Deze stress slaat ook over op de werkplek. De Nederlandse generatie Z-respondenten (54 procent) zijn het meest positief gestemd over destappen die hun werkgever heeft genomen om hun mentale gezondheid teondersteunen tijden de pandemie. Wereldwijd geeft slechts 40 procent aantevreden te zijn over hun werkgever op dit vlak.

“Het creëren van open en inclusieve werkplekken, waar mensen zichzelf kunnen zijn en stress, angst of andere problemen bespreekbaar kunnen maken, is cruciaal, zeker na afgelopen jaar”, zegt Petra Tito, Chief Human Resources Officer van Deloitte. “Werkgevers hebben meer dan ooit de verantwoordelijkheid om samen met werknemers de juiste balans te vinden tussen werk en privé. Zij moeten een werkomgeving  creëren waarin het welzijn van werknemers wordt ondersteund en gewaarborgd en waar ruimte is voor creativiteit en sociale interactie.”

De pandemie vergroot bezorgdheid over inkomensongelijkheid

De COVID-19-pandemie heeft de onzekerheid van jongeren over hun financiële toekomst vergroot. Twee derde van alle respondenten zegt zich ‘vaak zorgen te maken of gestrest te raken’ over hun financiële situatie. Vooruitkijkend denkt slechts 36 procent van de millennials en 40 procent van de generatie Z'ers dat hun persoonlijke financiële situatie in 2022 zal zijn verbeterd.

Jongeren maken zich weliswaar steeds meer zorgen over hun persoonlijke financiële situatie, maar ongelijke welvaart wordt ook gezien als een groter maatschappelijk probleem. Twee derde van de ondervraagde millennials (69procent) en generatie Z'ers (66 procent) denkt dat rijkdom en inkomen ongelijkverdeeld zijn in de samenleving. In Nederland is men iets positiever gestemd,hier deelt 53 procent van de millennials en 55 procent van de generatie Z’ers deze mening.

De respondenten geloven dat overheidsingrijpen nodig is om dit te veranderen. Wereldwijd heeft bijna een derde heeft gestemd voor politici die de inkomensongelijkheid willen verminderen, in Nederland ligt dat percentage op 21 procent. Volgens ongeveer 60 procent van de respondenten zou wetgeving om het verschil in beloning tussen topmanagers en overige werknemers te beperken aanzienlijk helpen. Meer dan de helft van de respondenten zegt dat een universeel basisinkomen dit probleem zou kunnen verhelpen.

Minder positief over de sociale impact van bedrijven, en loyaliteit naar werkgevers neemt af

Minder dan de helft van de millennials (47 procent) en generatie Z'ers (48 procent) vindt dat het bedrijfsleven een positieve invloed heeft op de samenleving. Het is voor het eerst dat dit cijfer onder de 50 procent daalt.

 Ook de loyaliteit naar werkgevers is iets afgenomen ten opzichte van de recordhoogte van vorig jaar. Meer millennials en generatie Z'ers zouden, als zij de mogelijkheid hebben, hun huidige werkgever binnen twee jaar verlaten (respectievelijk 36 procent en 53 procent, vergeleken met 31 procent en 50 procent in 2020). 

Did you find this useful?