Deloitte Impact Foundation

Article

De Deloitte Impact Foundation

De Deloitte Impact Foundation vormt het platform voor maatschappelijke initiatieven van onze medewerkers. Als bestuursvoorzitter van Deloitte en voorzitter van de Foundation draagt Peter Bommel de Deloitte Impact Foundation een warm hart toe.

Peter Bommel over Deloitte Impact Foundation

“Deloitte levert graag een bijdrage aan de maatschappij. Het is een belangrijk onderdeel van onze gezamenlijke wereldwijde purpose: to make an impact that matters.


Mooi en inspirerend

Dagelijks zetten onze mensen hun kennis in voor onze klanten. Maar hoe mooi is het om onze kennis en talenten ook in te zetten voor de maatschappij? Het verwerven en overdragen van kennis is vooral ook inspirerend, zo weet ik uit ervaring. Naast mijn functie als CEO van Deloitte, ben ik ook bestuurslid van Stichting Make-a-Wish.

Via de Deloitte Impact Foundation geven we elke Deloitter de kans om zijn of haar talent op deze manier in te zetten. We richten ons specifiek op educatie, innovatieve projecten in de maatschappij en het vergroten van de leefbaarheid in de samenleving. Thema’s die alle Deloitters aanspreken.


Verschillende projecten

We doen veel verschillende projecten. Een voorbeeld is een project om vluchtelingen te helpen via de ontwikkeling van een mobiele data-oplossing en en zetten onze collega’s hun kennis in binnen het Hacking for Charity initiatief voor NGOs zoals Warchild, Unicef en de Anne Frank Stichting. Maar ook het door Deloitte ontwikkelde Nationaal Geldexamen om kinderen al jong bewust te leren omgaan met geld. Daarnaast ondersteunen we nevenfuncties zoals bestuurder of toezichthouder bij maatschappelijk relevante organisaties.
 

1% van onze uren

We stimuleren de inzet van onze mensen actief en streven er naar om 1% van onze uren te besteden aan projecten van de Deloitte Impact Foundation. Van harte ondersteun ik de ambitie om onze expertise in te zetten voor de maatschappij. Ik moedig iedereen dan ook van harte aan zijn steentje bij te dragen!”.

Peter Bommel

Meer weten?

WIl je meer weten over de Deloitte Impact Foundation of heb je een leuk idee voor een project? Stuur het team van Deloitte Impact Foundation dan een e-mail via: NLFoundation@deloitte.nl .

Did you find this useful?