Deloitte winnaar Accountability Hack

Persbericht

Deloitte winnaar Accountability Hack

Data-specialisten ontwikkelen vergelijkingsapp ‘De gemeente deler’

Op vrijdag 9 juni heeft het Deloitte-team Delight de eerste prijs gewonnen tijdens de Accountability Hack 2017. Tijdens deze hackathon werd door dertig verschillende teams gewerkt aan het op innovatieve wijze in kaart brengen van open data.

13 juni 2017

Tijdens de 8-uur durende hackathon ontwikkelde het team van zes data-specialisten een app die het mogelijk maakt om uitgaven en prestaties van gemeenten op een eerlijke manier met elkaar te vergelijken. Hierbij is gekeken naar de thema’s zorg, onderwijs en veiligheid en zijn gemeenten op basis van relevante karakteristieken en kwaliteitsindicatoren per afzonderlijk thema vergeleken. De applicatie helpt gemeenten de effectiviteit van hun uitgaven te verhogen.

Aan het eind van de dag heeft ieder team zijn app aan de jury gepitched en kwam het team van Deloitte als winnaar uit de bus. De jury prees het winnende team vanwege de verrassende koppeling tussen inhoudelijke en financiële informatie; de kern van publieke verantwoording.

Mark Boersma, advanced analytics manager binnen Deloitte en teamlid Delight: “We vonden het vanuit Deloitte belangrijk om mee te doen omdat er zoveel meer mogelijk is met data-analyse en dit een kans is om dit ook daadwerkelijk te laten zien. Daarnaast is het bijzonder leuk om mee te doen en leren we als team veel van het in sneltreinvaart ontwikkelen van een applicatie." 

Over de Accountability Hack 2017

De hackathon daagt developers, data-analisten en designers uit om met overheidsdata resultaten en effecten van overheidsmaatregelen op innovatieve wijze in kaart te brengen. De dertig deelnemende teams kregen hier 8 uur de tijd een applicatie te bouwen en vervolgens te pitchen aan de jury. De Accountability Hack werd voor de tweede keer georganiseerd en is een initiatief van de Algemene Rekenkamer, Open State Foundation, Tweede Kamer, CBS en diverse ministeries.

Vond u dit nuttig?