Digitally driven

Persbericht

Een derde van lege kantoren kan getransformeerd worden naar woningen

Kantoren­transformatie geen volledig alternatief voor nieuwbouw

Van de 8,7 miljoen vierkante meters leegstaande kantoren in Nederland kan ruim een derde worden omgebouwd tot woningen. Deze extra woningen voorzien in circa 5% van de woningbehoefte van de 258 onderzochte gemeenten. Het gaat hierbij om ongeveer 25.000 woningen op een totale vraag van 490.000 woningen tot aan 2025 in de onderzochte gemeenten. Dit blijkt uit de data-analyse die Deloitte uitvoerde in samenspraak met makelaarsvereniging NVM en mede op basis van data van het Kadaster.

2 juli 2015

De directe transformatiepotentie bedraagt ongeveer 9.600 woningen. Dit is het deel van de leegstaande kantoren dat volledig leegstaat en op korte termijn kan worden getransformeerd naar woningen. Frank ten Have, partner bij Deloitte Real Estate: ”Dit onderzoek laat zien dat transformatie in een aantal gemeenten interessant is: 80% van de transformatiepotentie concentreert zich in ongeveer dertig gemeenten. In circa de helft van die gemeenten biedt de huidige plancapaciteit voldoende ruimte voor uitbreiding met de gesignaleerde transformatiepotentie van kantoren. Het vormt aanvullende capaciteit ten opzichte van de bestaande harde en zachte plancapaciteit om de toekomstige woningbehoefte in die gemeenten op te vangen.”

In het data-onderzoek van Deloitte is de centrale vraag of en waar transformatie van kantoren naar woningen een volwaardig alternatief kan zijn voor nieuwbouw. Bij de uitgangspunten van het onderzoek is gekeken naar de verwachte huishoudensgroei in Nederland tot 2025 als indicator voor de vraag naar woningen. Voor de kantorenmarkt is onder andere gebruikgemaakt van cijfers van makelaarsvereniging NVM.

“De leegstand op de Nederlandse kantorenmarkt bedraagt op dit moment ongeveer 17,5%. Een groot deel van deze leegstand is bovendien structureel”, aldus Marcel de Boer, voorzitter van de vakgroep Business binnen makelaarsvereniging NVM. “Om de leegstand terug te dringen zijn daarom creatieve oplossingen nodig. Transformatie naar woningen biedt goede mogelijkheden, maar is vrijwel altijd maatwerk”. 

De data-analisten van Deloitte selecteerden gemeenten met een kantorenvoorraad van minimaal 10.000 vierkante meter, kantoren van minimaal 500 vierkante meter met een bouwjaar van voor 2000 die al minimaal een jaar leegstaan. In het onderzoek zijn 258 Nederlandse gemeenten meegenomen. Zij voldeden aan de voorwaarden die onder meer inhielden dat er voldoende kantorenaanbod in de gemeente is. Ook moeten de kantoren liggen in buurten met meer dan 100 huishoudens.

Op basis van deze uitgangspunten laat de data-analyse zien dat circa 35% van het kantorenaanbod potentie heeft om getransformeerd te worden tot woningen. Het gaat in dit geval om zo’n 25.000 nieuw te creëren woningen. Een aandachtspunt is dat twee derde van de leegstaande kantoren die voor ombouw naar woningen in aanmerking komt, niet geheel leeg is op dit moment. In die gevallen zouden bestaande huurders eerst moeten worden uitgeplaatst. Dat maakt dat het ombouwproces van een leeg kantoor naar een geschikte woning nog niet op korte termijn kan plaatsvinden. 

Het aantal te realiseren woningen door transformatie loopt tussen de gemeenten uiteen van enkele woningen tot circa 3.000 woningen per gemeente. Het grootste deel van de leegstaande kantoren die kunnen worden omgebouwd staat in de Randstad: 60% is geconcentreerd in de provincies Noord- en Zuid-Holland.
 

Over State of the State

Het onderzoek naar de transformatiepotentie van leegstaande kantoren is een onderdeel van State of the State van Deloitte. Dit is een actuele data-analyse van ons land, bedoeld om beleidsmakers en organisaties van bruikbare inzichten te voorzien op het gebied van onderwijs, zorg, woningmarkt en arbeidsmarkt. Deloitte analyseerde hiervoor voor het tweede jaar op rij open data in onderlinge samenhang. Op www.stateofthestate.nl zijn deze nieuwe inzichten te vinden, vormgegeven in interactieve visuals. 

Vond u dit nuttig?