Data-analyse bevestigd: eenzaamheid leidt tot hogere zorgkosten

Press releases

Data-analyse bevestigt: eenzaamheid leidt tot hogere zorgkosten

Eenzaamheid neemt al toe bij vijftigplussers 

Wanneer eenzaamheid wordt teruggebracht, dalen de daaraan gerelateerde zorgkosten. Het verband tussen eenzaamheid en de vraag naar zorg is het sterkst bij mensen tussen de 50 en 65 jaar. Deloitte onderzocht dit verband op basis van data-analyse.

19 september 2016

Het onderzoek heeft op gemeenteniveau een verband bloot gelegd tussen het aantal eenzame inwoners per gemeente en de vraag naar huishoudelijke hulp (zorgkosten) vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning. “Huishoudelijke hulp is een sociale vorm van zorg. Er komt iemand thuis om te helpen met de alledaagse taken, zoals schoonmaken, en dit heeft ook een sociaal component. Juist eenzame mensen hebben daar behoefte aan”, zegt Marly Kiewik, senior manager Deloitte Human Capital.

Sterk verband bij mensen in leeftijd tussen 50 en 65 jaar

Opvallend is het sterke verband tussen eenzaamheid en zorgkosten bij mensen in de leeftijd tussen 50 en 65 jaar. Kiewik vervolgt: “Dit is een leeftijdsfase waarin veel mensen stoppen met werken. Hun bestaande sociale netwerk valt weg. Eenzaamheid kan worden voorkomen door mensen beter op deze overgang voor te bereiden. Een robuust sociaal netwerk helpt hierbij en toekomstige ondersteuning zou hierop gericht moeten zijn.

40% van de Nederlanders is eenzaam. Uit het onderzoek van Deloitte blijkt dat eenzaamheid voornamelijk voorkomt in de grote steden. Daarnaast neemt zoals gezegd eenzaamheid toe met het ouder worden. Verstedelijking en vergrijzing zijn twee belangrijke trends de komende jaren. Kiewik: “Het is daarom verstandig de strijd tegen eenzaamheid nu verder op te voeren. Enerzijds uiteraard om de zorgkosten terug te dringen, anderzijds ook om mensen die het lastig hebben uit hun isolement te halen.”


Over het onderzoek

Deloitte onderzocht dit verband tussen eenzaamheid en zorgkosten als onderdeel van het programma State of the State, een actuele data-analyse van ons land. De onderzoekers gebruikten hierbij openbare data: de gezondheidsmonitor van het RIVM en de statistieken het CBS. Naast huishoudelijke hulp werd ook naar andere vormen van zorg aan huis gekeken, zoals verpleging en persoonlijke verzorging. Voor deze zorgsoorten werd echter geen hard genoeg verband gevonden.
 

Did you find this useful?