Fundament voor blockchain in vastgoed gelegd

Press releases

Fundament voor blockchain in vastgoed gelegd

Verhuur en verkoop van ruimten in de toekomst goedkoper en efficiënter

Deloitte heeft in samenwerking met de gemeente Rotterdam en het Cambridge Innovation Center (CIC) als eerste een systeem ontwikkeld waarmee op basis van blockchaintechnologie huurcontracten snel en veilig kunnen worden verwerkt.

19 mei 2017

                                                                                                            English Version

Het opstellen, vastleggen en beheren van huur- en koopcontracten voor woningen en bedrijfsruimten is al decennia een arbeidsintensieve, kostbare klus. Daarom hebben Deloitte, de gemeente Rotterdam en het CIC de afgelopen maanden een digitaal systeem ontwikkeld waarmee dit sneller, betrouwbaarder en efficiënter kan. De technologie erachter, blockchain, zorgt voor snelle en veilige vastlegging en uitwisseling van data in een gedeelde database. De betrokken partijen (taxateur, makelaar, koper, verkoper, bank en kadaster bijvoorbeeld) kunnen zo allemaal tegelijk over dezelfde courante informatie beschikken tegen lagere kosten.

Digitale revolutie in vastgoedsector

Deloitte ziet de combinatie van blockchaintechnologie en vastgoed als een belangrijk aandachtsgebied. Jurriën Veldhuizen, managing partner real estate bij Deloitte: “Wij geloven, samen met vastgoedbeslissers, dat de blockchain voor een digitale revolutie in de vastgoedsector gaat zorgen. Blockchain in de vastgoedsector vergroot het vertrouwen tussen de verschillende partijen doordat data transparant wordt opgeslagen en de kans op fouten in informatie kleiner wordt. De applicatie die wij ontwikkeld hebben, legt de basis voor de ontwikkeling van nieuwe business modellen en toepassingen door de vastgoedsector, maar ook daarbuiten. Voor consumenten betekent het dat de transactiekosten voor huren en vooral kopen een stuk lager kunnen uitpakken dan nu. Hier willen wij in partnerships verder aan bouwen.”

Gemeente helpt versnellen

De gemeente Rotterdam heeft actief bijgedragen aan de ontwikkeling. Een noodzakelijke actie, vindt Maarten Struijvenberg (wethouder Economie): “Echte innovatie realiseer je als je het lef hebt je nek uit te steken. Als je bedrijfsketens écht wil veranderen in plaats van de status quo wat op te rekken. Dit is daar een voorbeeld van.” Struijvenberg ziet voor de gemeente Rotterdam een rol in vroege stadia van ontwikkeling: “Wij zijn als gemeente medeverantwoordelijk voor het vormgeven van de nieuwe economie. Ik help dus graag dit soort ontwikkelingen te versnellen, in elk geval ‘voorbij de kinderschoenen’.”

De meest logische plaats voor verregaande innovatie

Ook Melissa Ablett van Cambridge Innovation Center Rotterdam werkt graag mee: “Dit past volledig in onze bedrijfsfilosofie. Wij hebben ruim honderd grote en kleine innovators die op flexibele basis ruimte bij ons huren en die nieuwe technologie omarmen. CIC’s motto is de wereld verbeteren door innovatie. De blockchainoplossing die Deloitte nu presenteert past perfect in dit streven. Bovendien biedt een blockchainplatform ook het perspectief van een substantieel lagere kostenbasis voor een bedrijf zoals CIC.”

Codenaam ‘Blockchain in Real Estate’

Onder de noemer Blockchain in Real Estate ontwikkelden Deloitte en de gemeente Rotterdam een platform om huur- en andere vastgoedcontracten volledig digitaal af te handelen. Door de toepassing van blockchaintechnologie ontstaat er een uniforme bron van vastgoedinformatie waar diverse stakeholders gebruik van kunnen maken, waardoor meervoudige controle van dezelfde data niet langer nodig is. Het systeem is een eerste proof-of-concept en gebaseerd op de blockchain, de decentrale technologie achter bijvoorbeeld Bitcoin.

Als onderdeel van de Roadmap Next Economy is de vastgoedmarkt één van de sectoren waar de gemeente Rotterdam met commerciële partners werkt aan échte innovaties, die breken met de oude manier van werken. Naast vastgoed gebeurt dat ook in de financiële sector en in transport & logistiek. Zakendoen moet daardoor makkelijker en efficiënter worden, nieuwe technologie ondersteunt de innovaties op manieren die voorheen niet mogelijk waren. Hierin lopen de Rotterdamse partners voorop.

Did you find this useful?