Geld maakt jongens gelukkig

Persbericht

Geld maakt jongens gelukkig

Driekwart kinderen gelukkiger met volle spaarpot dan spullen

Uit onderzoek van Deloitte blijkt dat 66 procent van de jongens in de leeftijd van tien tot en met twaalf jaar vindt dat geld gelukkig maakt. Bij meisjes ligt dit percentage veel lager (49%). Daarnaast zegt maar liefst driekwart liever een volle spaarpot te hebben dan veel spullen. Ondanks dat kinderen weten hoe belangrijk sparen is, geeft 30 procent van de kinderen toe weleens geld te lenen wanneer zij iets willen kopen maar niet genoeg geld hebben. Om kinderen bewust te leren omgaan met geld initieert Deloitte tijdens de Week van het Geld (27 t/m 31 maart) voor de zesde keer op rij het Nationaal Geldexamen.

27 maart 2017

Uit het onderzoek blijkt verder dat 76 procent van de kinderen tussen de tien en twaalf jaar zakgeld krijgt. Gemiddeld krijgen zij 13 euro zakgeld per maand. Kinderen blijken fanatieke spaarders, want 80 procent geeft aan te sparen. Ze sparen gemiddeld 9 euro per maand. Het merendeel van de kinderen (88%) vindt het belangrijk om te sparen, omdat ze geld willen hebben voor later (51%), ze dan iets duurs kunnen kopen (41%) en leuke dingen kunnen doen (37%). 

90 procent kinderen laat zich niet misleiden door vloggers

Niet alleen vriendjes en vriendinnetjes (50%) en reclame (42%) inspireren kinderen om producten te kopen, ook vloggers (20%) blijken een belangrijke inspiratiebron voor kinderen. De invloed van vloggers verschilt wel: met name twaalfjarigen laten zich beïnvloeden door vloggers (25%); elfjarigen (18%) en tienjarigen (18%) in mindere mate. Vloggers inspireren kids met name om computergames te kopen, maar ook kleding, schoenen en sieraden en gadgets zoals iPad’s en smartphones. Toch laten kinderen zich niet zo eenvoudig om te tuin leiden, want negen op de tien kinderen weet dat vloggers worden betaald om hun producten in video’s te laten zien. 

Verder blijkt uit het onderzoek dat:

  •  kinderen vinden dat geld gelukkig maakt omdat ze dan alle leuke dingen kunnen doen die ze willen (58%) en ze dan alles kunnen kopen wat ze willen (53%)
  • 39 procent van de kinderen zich rijk voelt als ze gezond zijn
  • 64 procent het liefst een vast bedrag krijgt per maand dan 1 miljoen in één keer
  • bijna de helft van de kinderen weleens iets online koopt
  • 77 procent liever zelf hun geld verdient dan dat ze het van iemand krijgen

Over het Nationaal Geldexamen

De Week van het Geld is een jaarlijks initiatief van het platform Wijzer in Geldzaken en vindt plaats van 27 tot en met 31 maart.  Dit jaar faciliteert Deloitte voor de zesde keer het Nationaal Geldexamen tijdens deze week. Het Nationaal Geldexamen is een initiatief van Deloitte en is ontwikkeld in nauwe samenwerking met het Nibud en Uitgeverij Zwijsen. Het leert kinderen uit groep zeven en acht bewust met geld omgaan en bereidt ze voor op de stap naar het voortgezet onderwijs. Meer informatie over het Nationaal Geldexamen is beschikbaar via: www.geldexamen.nl.

Vond u dit nuttig?