deloitte-nl-dif-worldclass-banner

Article

Impactverhalen WorldClass

Wereldwijd blijven miljoenen mensen achter, niet in staat om hun ambities en dromen waar te maken. Dat moet nodig anders, vinden we. Daarom zijn we het WorldClass Programma gestart. Door onze professionele vaardigheden, expertise en netwerken te benutten, kunnen we het toekomstperspectief van minder welvarende burgers verbeteren. Het is onze ambitie om wereldwijd 100 miljoen mensen tegen 2030 een betere positie op de arbeidsmarkt te geven. Samen kunnen we het verschil maken.

“Bijdragen aan maatschappelijke problematiek zit in het DNA van Deloitte. Voor Nederland betekent het WorldClass Programma dat we in tien jaar tijd 350.000 mensen in een achterstandspositie willen bereiken. Een mooie ambitie, met enorm veel impact”, vertelt Johan Stuiver, Directeur van het WorldClass Programma bij Deloitte. “Vanuit de Deloitte Impact Foundation besteden we jaarlijks maar liefst 20.000 uur aan schaalbare en duurzame projecten die zich richten op het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en het verhogen van de werkgelegenheid.”

“We kiezen voor een beperkt aantal grote projecten, kwaliteit is belangrijker dan kwantiteit. En we proberen zoveel mogelijk de samenwerking te zoeken. Met verschillende partners in het veld, maar ook met verschillende collega’s binnen Deloitte.” Inmiddels zijn zo’n vijftien grote projecten van start gegaan. Vijf daarvan zijn: CampusNL, TechGrounds, Studiezalen, de Onderwijs Alliantie en het Cross-Mentoring programma.

Onderwijs Alliantie: "Onderwijs is de achilleshiel van onze samenleving"

Kansenongelijkheid in het Nederlandse onderwijs is een groeiend maatschappelijk probleem. Vandaar dat Deloitte via de Deloitte Impact Foundation met verschillende partners samenwerkt in de Onderwijs Alliantie. Hester Wiarda, Change Management Consultant bij Deloitte, is een van de collega’s die zich al enige tijd inzet voor de Onderwijs Alliantie. “Ik ben zelf altijd een nieuwsgierige en leergierige leerling geweest, gezegend met veel kansen. Dat gun ik iedereen. Ik was blij verrast dat Deloitte dit soort projecten ondersteunt en wilde graag bijdragen. Inmiddels besteed ik zo’n vier uur per week aan de Onderwijs Alliantie. Het biedt een mooie en leerzame afwisseling naast mijn dagelijkse werkzaamheden.”

CampusNL: ‘Ieder kind verdient een droomtoekomst’

CampusNL biedt kinderen in achterstandswijken tijdens schoolvakanties maar ook daarbuiten leerzame en inspirerende programma’s die aansluiten op de bestaande leerlijnen van scholen. Ieder kind moet zijn of haar talent volledig kunnen ontwikkelen. Extra aandacht en onderwijs binnen en buiten schooltijd kan daar goed aan bijdragen. Het doel is elk kind in staat te stellen om zichzelf te ontwikkelen tot de meest gelukkige, veerkrachtige en succesvolste versie van zichzelf. Deloitte biedt CampusNL advies in de breedste zin van het woord, maar ook praktische ondersteuning. “Zittend in mijn veilige bubbel dacht ik altijd dat iedereen in Nederland gelijke kansen had. Maar niets blijkt minder waar”, vertelt Denise Kroon, Consultant Enterprise & Strategy bij Deloitte. “Vandaar dat ik me nu via het WorldClass Programma inzet voor CampusNL. Ik help CampusNL om landelijk op te schalen en verder te professionaliseren. Op die manier kan ik persoonlijk onderdeel zijn van een krachtige beweging die zoveel kinderen een betere toekomst gaat bieden.”

TechGrounds: ‘Een carrière in de IT voor iedereen beschikbaar maken’

TechGrounds leidt IT-professionals op met een focus op vrouwen en culturele diversiteit. Er is een schaarste aan IT-talent, maar tegelijkertijd is er veel verborgen talent en een groot gebrek aan diversiteit in tech-teams. TechGrounds wil kansen creëren voor een nieuwe doelgroep en nieuw talent activeren voor werkgevers die daarnaar op zoek zijn. Dat doen ze door kortlopende IT-opleidingen aan te bieden waarin deelnemers de juiste IT- en soft skills leren om aan de slag te gaan als IT-professional. Deloitte helpt TechGrounds om op te schalen en IT-professionals op te leiden. “De doelstellingen van TechGrounds passen uitstekend bij onze ambitie met het WorldClass Programma”, vertelt Mashad Bani Aman, Partner Digital Customer bij Deloitte Consulting. “Ik ben zelf zonder ouders op mijn zestiende als vluchteling naar Nederland gekomen. Ook ik heb in mijn leven hulp gekregen om de opleidingen te kunnen doen die mij gebracht hebben waar ik nu ben. Werken we samen, dan kunnen we de leiders van de toekomst op weg helpen. Dat is niet alleen een win voor TechGrounds en Deloitte, maar ook een win voor de student en de maatschappij. Mooier kan het niet.”

Cross-Mentoring: ‘Uit de eigen bubbel stappen levert een frisse blik op’

In het Cross-Mentoring programma, opgezet door NL2025 en de AVS, worden basisschooldirecteuren vier maanden lang gekoppeld aan een leider uit het bedrijfsleven. Het onderwijs, het bedrijfsleven en andere sectoren kunnen veel van elkaar leren. Een kijkje nemen in elkaars keuken, sparren over leiderschapsvraagstukken en elkaar coachen, het blijkt een succesvol concept. In 2020 vond de eerste pilot-editie plaats en inmiddels is het de ambitie om in drie jaar tijd duizend koppels te vormen. Deloitte is strategisch partner van het programma en Hans Honig, CEO bij Deloitte, vormt sinds april dit jaar een duo met Jorrit Liesting, directeur op basisschool De Krijtmolen in Amsterdam-Noord. “De context is totaal verschillend, toch blijken er ontzettend veel parallellen te zijn. Als leider lopen we tegen dezelfde dilemma’s aan”, vertelt Honig. “Uit de eigen bubbel stappen en de blik naar buiten richten werkt voor ons allebei verrijkend. Ook in een volle agenda maak ik met alle plezier tijd vrij voor onze afspraken. Dat ene uurtje per twee weken levert mentaal veel op. Je kijkt weer met frisse blik naar de eigen organisatie.”

Building Bots with Kids: "Kinderen enthousiasmeren voor een toekomst met technologie"

Building Bots with Kids is een van de projecten van het WorldClass Programma, ondersteund door de Deloitte Impact Foundation. Op initiatief van een aantal Deloitte-collega’s leren kinderen in groep 7 of 8 op een leuke manier wat programmeren en coderen inhoudt. “Ieder kind zal vroeg of laat in zijn carrière met technologie in aanraking komen. Het is de toekomst”, vertelt Tabaré Rivas-Hillebrand, Tax Analyst bij Deloitte. “Toch vinden veel kinderen technologie nog een beetje eng. Met Building Bots with Kids willen we de drempel verlagen en ervoor zorgen dat zoveel mogelijk kinderen een kans krijgen om hun talenten te ontdekken. Het is ontzettend waardevol om, naast je dagelijkse werk, aan een project als dit mee te kunnen doen. Niet alleen om een bijdrage te kunnen leveren, maar ook om er professioneel van te groeien. Je moet samenwerken met leraren en kinderen weten mee te krijgen. Dat vergt een andere manier van denken. Je leert outside of the box te denken en met een frisse blik naar je eigen aanpak te kijken.”

Met WorldClass zetten we ons het komende jaar in voor het bevorderen van leertijduitbreiding & talentontwikkeling in het PO en VO, ondernemerschapsonderwijs in het MBO, werkgelegenheid van jongeren in de grote steden, kansengelijkheid, open hiring en innovatie van arbeidsmarktbeleid voor langdurig werklozen.

Did you find this useful?