InnovationQuarter helpt Zuid-Hollands potentieel benutten

Article

InnovationQuarter helpt Zuid-Hollands potentieel benutten

Innoveren draait om caring and sharing

‘Innoveren gebeurde vroeger binnen de vier muren van een bedrijf. Nu draait alles om caring and sharing’, aldus Rinke Zonneveld, directeur van het InnovationQuarter. Deze regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland haalt jaarlijks ruim 35 buitenlandse bedrijven naar de provincie, investeert in 20 kansrijke ondernemers en helpt bij 60 innovatieve projecten.

‘Innoveren is nooit een doel op zich. Maar wil je als land internationaal competitief blijven en economische vernieuwing stimuleren, dan ontkom je er niet aan’, zegt Zonneveld. ‘Belangrijk hierbij is om bij je business te blijven. Te innoveren vanuit de kracht van je bedrijf of de regio. Verlies je niet in een briljant idee, maar onderzoek of er een markt voor is.’

InnovationQuarter helpt bij het benutten van het aanwezige potentieel in de regio. Als regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland financiert het vernieuwende en snelgroeiende bedrijven. Het assisteert buitenlandse ondernemingen bij het vestigen in Zuid-Holland en organiseert samenwerking tussen innovatieve ondernemers, kennisinstellingen en de overheid.

Integratie met robotisering en big data

Juist die samenwerking is belangrijk voor kansrijke innovatie, aldus Zonneveld. ‘Want innoveren draait niet meer alleen om nieuwe producten of andere bedrijfsvoering. Het gaat ook om de integratie met ontwikkelingen als robotisering en big data. Hoe vernieuwen we in Zuid-Holland bijvoorbeeld de tuinbouwsector met hulp van robotica? Gelukkig kent Nederland een vruchtbare traditie van samenwerking tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en kennisinstellingen.’

Ook de kruisbestuiving tussen verschillende sectoren brengt interessante nieuwe ontwikkelingen en groeimogelijkheden met zich mee. ‘Bij de buitenlandse bedrijven die we aanmoedigen zich hier te vestigen letten we dan ook op hun clusterversterkende potentieel en liefst ook maatschappelijke relevantie. Denk aan oplossingen voor de zorg, duurzaamheid, klimaat, energie, cybersecurity of privacy.’ Ondertussen leiden de innovatieve samenwerkingen weer tot de ontwikkeling van nieuwe sectoren, zoals op het snijvlak van Life Sciences en Horticulture.

Open innovatie

InnovationQuarter helpt bedrijven die met een innovatief idee aankloppen met geld of het zoeken van (buitenlandse) partners. Maar ook met de organisatie van projecten. Steeds vaker gebeurt dat in zogenoemde ‘ecosystemen’. Naast de ‘fysieke component’ van bijvoorbeeld vestiging, spelen hierin vooral ook ‘softe’ componenten als leiderschap, samenwerking en kennisdeling een rol. Zonneveld: ‘Innoveren gebeurde vroeger binnen de vier muren van een bedrijf, met grote angst voor de concurrentie. Nu draait alles om ‘open innovatie’ waarbij je binnen het ecosysteem alle kennis met elkaar deelt. Caring and sharing. Omarm die mindset.’

Het in Rotterdam gevestigde Cambridge Innovation Center (CIC) stuurt als grootste commerciële incubator ter wereld op hoe je zo’n innovatie-ecosysteem van corporate bedrijven en start-ups, universiteiten en overheid kunt versterken. InnovationQuarter maar ook Deloitte zijn bij de Nederlandse locatie van het Amerikaanse CIC betrokken.

Regionale focus, internationale blik

‘De regionale focus is belangrijk’, benadrukt Zonneveld. ‘Want op deze schaal kennen we alle bedrijven en hun uitdagingen. Ook hebben we hier een uitmuntend netwerk en komen ideeën en ontwikkelingen ons ter ore. Zo zijn we in staat te verbinden en te versnellen. Doel is Zuid-Holland samen met bedrijven te ontwikkelen tot één van de meest innovatieve regio’s van Europa.’

Maar InnovationQuarter betrekt ook op nationaal of internationaal niveau relevante partijen. ‘Of dat nou een universiteit elders in het land is, of een bedrijf over de grens’, vervolgt Zonneveld, ‘Onze regionale aanpak mag nooit belemmerend werken daar waar we nationaal of internationaal kansen zien. Zo blijven de vruchten van onze de inspanningen niet beperkt tot de grenzen van Zuid-Holland.’

www.innovationquarter.nl

Vond u dit nuttig?