Jong talent geeft weinig om bonus of pensioen

Persbericht

Jong talent geeft weinig om bonus of pensioen

Twee voor werkgever dure arbeidsvoorwaarden worden laagst gewaardeerd

Hoogopgeleide jongeren hechten nauwelijks belang aan variabele beloning. Zo wordt een bonus gezien als minst belangrijke arbeidsvoorwaarde, gevolgd door pensioen. Dit blijkt uit een onderzoek dat Crunchr en Deloitte hebben uitgevoerd onder bijna afgestudeerde studenten en young professionals.

15 maart 2018

In de praktijk blijkt dat variabele beloningen en pensioen nog steeds een hoofdrol spelen in het arbeidsvoorwaardenpakket van hoogopgeleide starters. Acht op de tien bedrijven probeert jongeren aan zich te binden met verschillende vormen van prestatiebeloning als bijvoorbeeld een extra maandsalaris. Ook bieden werkgevers een pensioen waar 10- tot 15% premie over wordt betaald. Dit maakt dat ruim een vijfde van de beloningskosten die werkgevers betalen, wordt besteed aan twee arbeidsvoorwaarden die het laagst gewaardeerd worden.

Groei en ontwikkeling

Young professionals vinden groei en ontwikkeling veel belangrijker dan beloning. Uitdagend werk gaat hen voor alles, gevolgd door goede carrièreperspectieven. Een goed salaris staat op plek drie, maar daar staat echter tegenover dat de overige directe beloningsvoorwaarden onder aan de zestien arbeidsvoorwaarden staan. Verder hechten zij een bovengemiddeld belang aan coaching en ondersteuning in het werk en aan goede opleidingsmogelijkheden.

Caroline Zegers, partner Global Employer Services bij Deloitte: ”Het is belangrijk dat werkgevers hun arbeidsvoorwaardenpakket continu heroverwegen. Bij veel werkgevers is het nog automatisme om te denken in variabele beloningen en bonussen. De wensen veranderen echter mee met economische conjunctuur en technologische ontwikkelingen. Aan baanzekerheid wordt bijvoorbeeld minder waarde gehecht, terwijl vrije tijd juist belangrijker wordt.”

Arbeidsvoorwaardenpakket op maat

Er is geen arbeidsvoorwaardenpakket dat in ieders behoefte voorziet. Crunchr maakte op basis van doorrekeningen verschillende beloningspakketten die tegemoetkomen aan de wensen van verschillende type respondenten. Een pakket waarin groei en ontwikkeling voorop staan evenals salaris en flexibiliteit komt voor 80% tegemoet aan de wensen van meer dan de helft van de respondenten. Een op de vijf respondenten geeft echter de voorkeur aan het aanbod van favoriete corporate werkgevers, waarin cultuur & merk voorop staat en coaching & ondersteuning hoog scoort. Bijna een kwart van de respondenten geeft de voorkeur aan een veilig aanbod waarin salaris en baanzekerheid hoog scoren.

“One size fits all is uiterst inefficiënt omdat we zien dat de individuele voorkeuren zo verschillend zijn”, zegt Dirk Jonker, oprichter en partner van Crunchr. “Met een personalisatie van arbeidsvoorwaarden, tot bijvoorbeeld 4 verschillende pakketten, realiseren we voor hetzelfde geld 15 tot 20% meer medewerkerstevredenheid.”

Vrije tijd wordt belangrijker

Ten opzichte van eerder onderzoek (2014), zitten de grootste verschuivingen in voorkeur voornamelijk op baanzekerheid en vrije tijd. Zo is baanzekerheid van plek 7 naar plek 10 gezakt. Dit is te verklaren door de verbeterde arbeidsmarktperspectieven. Aan de andere kant is het belang van vrije tijd juist gestegen van de laatste plek van 16 arbeidsvoorwaarden, naar de 12e plek.

Over het onderzoek

Crunchr en Deloitte hebben voor de tweede keer onderzoek gedaan naar de waardering van arbeidsvoorwaarden onder bijna afgestudeerde hbo en wo-studenten en onder hoogopgeleide young professionals. Ruim 1.000 respondenten hebben meegedaan aan dit onderzoek. 

Vond u dit nuttig?