Kostenstijging geneesmiddelen gedreven door stijging aantal gebruikers

Press releases

Kostenstijging geneesmiddelen gedreven door stijging aantal gebruikers

Deloitte geeft holistisch beeld van Nederlands geneesmiddelensysteem

De toekomstbestendigheid van het huidige geneesmiddelensysteem, specifiek de betaalbaarheid en beschikbaarheid van (nieuwe) geneesmiddelen, is een van de grootste uitdagingen in de Nederlandse zorg. In een nieuw onderzoek, uitgevoerd in opdracht van Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, geeft Deloitte een holistisch beeld van de knelpunten van dit systeem.

12 mei 2020

Uit het onderzoek blijkt dat de betaalbaarheid van ziekenhuisgeneesmiddelen (intramurale) steeds meer onder druk staat en dat daarmee ook de beschikbaarheid ervan onder druk komt. De kostenstijging van intramurale geneesmiddelen wordt daarbij gedreven door stijging in het aantal gebruikers en niet door prijsstijgingen.

Analyse Nederlandse Geneesmiddelensysteem

open in new window Naar het onderzoek

Betaalbaarheid en beschikbaarheid

In de periode 2014-2018 is het aantal patiënten dat intramurale geneesmiddelen gebruikt gestegen met 20 procent per jaar. Deze stijging wordt veroorzaakt door een stijging van het aantal gebruikers van geneesmiddelen die al in 2014 beschikbaar waren, maar ook door de bijkomende patiënten die gebruik maken van geneesmiddelen die na 2014 op de markt zijn gekomen.

Aan de andere kant, zijn de geneesmiddelenkosten per persoon in deze periode met 12 procent per jaar gedaald, waarbij zowel de gemiddelde intramurale geneesmiddelenkosten per gebruiker van bestaande geneesmiddelen, als nieuwe geneesmiddelen — op de markt gekomen na 2014 — lager zijn dan de gemiddelde kosten per gebruiker in 2014.

Nicole Lentink, Senior Manager Health Care bij Deloitte: “De discussie over prijzen en excessen zouden los gezien moeten worden van de grotere uitdaging; namelijk het betaalbaar en toegankelijk houden van intramurale geneesmiddelen. Alle betrokken partijen moeten hiervoor de handen ineen slaan”.

Zorg- ecosysteem

Deloitte’s onderzoek bestaat uit een kwantitatieve en kwalitatieve evaluatie van het Nederlandse geneesmiddelensysteem. Hierbij is het geneesmiddelensysteem beschouwd vanuit vier lenzen: betaalbaarheid, beschikbaarheid, toegevoegde waarde en transparantie. Diverse betrokken partijen in het zorg-ecosysteem zijn geïnterviewd, zoals het ministerie, zorgverzekeraars, ziekenhuizen, apothekers, de farmaceutische industrie en patiënten federaties.

“Op basis van de interviews en analyses hebben wij een aantal bevindingen en aanbevelingen gedestilleerd. Wij hopen dat deze inzichten helpen om als zorg-ecosysteem een volgende stap te zetten in het waarborgen van de betaalbaarheid en beschikbaarheid van innovatieve medicatie voor patiënten in de komende jaren”, vervolgt Lentink.

Did you find this useful?