Fair Chance Foundation werkt samen met Stichting Leeruniek

Article

Leeruniek nieuwe partner Deloitte Impact Foundation

Onderwijs bevorderen via data-gedreven methode

Sinds de zomer van 2014 is Leeruniek de nieuwe partner van de Deloitte Impact Foundation. Het doel van Leeruniek is dat alle kinderen na het afronden van de basisschool vloeiend kunnen lezen en schrijven. Het bieden van gelijke kansen in het onderwijs is wat Leeruniek en de Deloitte Impact Foundation samenbrengt. Jelte de Jongh, oprichter van Leeruniek, vertelt ons hoe zij hun doel op een data-gedreven methode bereiken en hoe Deloitte hen hierin ondersteunt.

Laaggeletterdheid aanpakken

1 op de 8 kinderen kan na het afronden van de basisschool niet vloeiend lezen en schrijven. Zij hebben dan al een taalachterstand van 2 jaar of meer. Zo’n achterstand is bijna niet meer in te halen, waardoor zij als laaggeletterden door het leven dreigen te gaan. “Dit betekent een veel grotere kans om zonder diploma het voortgezet onderwijs te verlaten en een veel kleinere kans op een goede baan”, aldus Jelte.

Om taalachterstand zo goed mogelijk te voorkomen moet het probleem volgens Leeruniek al op de basisschool worden aangepakt. Een basisschool zou daarvoor het volgende moeten doen:

  1. Tijdig signaleren welke kinderen achteropraken.
  2. Goed begrijpen waar elk kind specifiek moeite mee heeft.
  3. Direct de extra steun bieden die bij elk kind past.

Data-gedreven aanpak

“Momenteel proberen basisscholen bovenstaande drie punten te bereiken door veelal halfjaarlijks toetsen af te nemen, en door nauwgezet de taalmethodes te volgen. Toetsen kost veel tijd, legt extra druk op leerkrachten en vraagt, vooral ook voor interne begeleiders, veel administratie. Bovendien is het voor leerkrachten lang niet altijd makkelijk om toetsresultaten te interpreteren en om te zetten in praktisch taalhulp in de klas”, vertelt Jelte.

Leeruniek vervangt veelvuldig toetsen door real-time meten. Dit wordt mogelijk doordat scholen razendsnel nieuwe vormen van digitaal tabletonderwijs omarmen. Kinderen maken hun alledaagse oefeningen niet meer in een werkboekje, maar op de tablet. Het digitale oefenwerk levert heel waardevolle data op. Jelte: “Die data analyseren wij en zetten wij om in praktische inzichten en tips voor de leerkracht. Zo kan de leerkracht makkelijker signaleren, begrijpen en steun bieden.”
 

Ondersteuning Deloitte

De Deloitte Impact Foundation streeft o.a. naar eerlijke kansen in het onderwijs na en doet dit door samen te werken met maatschappelijke partners zoals Leeruniek. “Deloitte helpt ons om ons product te ontwikkelen, maar ook om als startup sneller te kunnen schakelen. Daarnaast zijn Deloitte’s groeigebieden Data Analytics, Cyber Security en Digital van groot belang voor Leeruniek”, legt Jelte uit.

Er is de laatste tijd veel maatschappelijke onrust ontstaan over vermeend onzorgvuldig gebruik van digitale leergegevens. Om die reden focust Leeruniek zich eerst op het thema digitale Privacy & Security. Jelte: “In samenwerking met Deloitte werken wij aan twee zaken. Ten eerste passen wij Privacy-by-Design toe; vanaf het eerste begin zetten wij privacy en veiligheid centraal in het ontwerpen van onze learning analytics en het communiceren met scholen en ouders. Ten tweede ontwikkelen we een nieuwe dienst voor scholen: een quickscan Privacy & Security, om zo scholen te helpen om eventuele privacyrisico’s van hun systemen en organisatie adequaat te adresseren.”

Lees ook: 'Taalachterstand digitaal opgelost'. 

Meer weten?

Wilt u meer weten over de Deloitte Impact Foundation en Leeruniek? Neem dan contact op met Anne-Marie de Jeu-Kuipers via +31 (0)88 288 5379.

"Waardevolle data analyseren wij en zetten wij om in praktische inzichten en tips voor de leerkracht." 

Vond u dit nuttig?

Gerelateerde onderwerpen