Millennials zoeken stabiliteit

Persbericht

Millennials zoeken stabiliteit

Maatschappelijk bewogen organisaties populair

Onrust in de wereld onder meer veroorzaakt door terroristische aanslagen en ook door de politieke instabiliteit, hebben wereldwijd het vertrouwen van Millennials in hun toekomst geschaad. De behoefte aan stabiliteit en baanzekerheid is hierdoor gegroeid. Dit blijkt uit de jaarlijkse Millennial Survey van Deloitte gehouden onder 8.000 Millennials in 30 landen.

24 februari 2017

Stabiliteit

Millennials lijken steeds meer waarde te gaan hechten aan zekerheid in hun baan, maar wel met de nodige flexibiliteit. “De oorzaak hiervoor lijkt te liggen in de onzekerheden in de financiële markten en de maatschappelijke instabiliteit veroorzaakt door terrorismedreigingen”, aldus Ardie van Berkel, partner bij Deloitte. De Millennials in Nederland maken zich het meeste zorgen over terrorisme, oorlogen, de staat van de gezondheidszorg, politieke en klimaatverandering. Wat opvalt in het onderzoek is dat er een duidelijke toename van respondenten te zien is die aangeven langer dan vijf jaar bij hun huidige werkgever denken te blijven.

Pessimisme

In tegenstelling tot de Millennials in de emerging markets zijn Millennials in ontwikkelde markten negatiever over hun toekomstperspectieven. Wel zijn Nederlandse Millennials positiever dan in de andere Europese landen, maar negatiever dan in de rest van de wereld.
 

Purpose

Uit de Millennial Survey blijkt dat millennials zich prettig voelen in een organisatie waar ze achter de waarden van de organisatie staan. “Hierdoor zijn Millennials ook geneigd om full-time aan te blijven. Tevens waarderen ze het als ze van de organisatie de kans krijgen om een bijdrage te leveren aan goede doelen. Bijna de helft van de Millennials in Nederland geeft aan dat zij zich door hun werkgever in staat gesteld worden om een bijdrage te leveren aan een goed doel.
 

Automatisering kans of bedreiging

Millennials zien hier over het algemeen de voordelen van in, maar er heerst ook angst dat ze hierdoor hun baan kwijtraken, hun skills niet meer nuttig zijn of ze terug moeten naar school. “Wel blijkt uit de survey dat Millennials die meer met moderne technologie werken positiever zijn over de toegevoegde waarde van automatiseren,” aldus Van Berkel.

Flexibele arbeidsverhoudingen

Maar liefst 74% van de millennials in Nederland geeft aan een vaste aanstelling te prefereren boven tijdelijk of freelance werk. Dit percentage ligt wereldwijd op 65%. Wel geeft nog steeds 21% van de respondenten aan bij voorkeur freelance te werken, tegen 31% wereldwijd.
Ardie van Berkel: “De flexibiliteit om op wisselende tijdstippen en lokaties te werken, blijft toenemen; Millennials willen een combinatie van freelance flexibiliteit met full-time stabiliteit”. Dit komt omdat dit hun verantwoordelijkheidsgevoel doet toenemen, en dit biedt meer ontwikkelingsmogelijkheden. Hierdoor neemt de performance van de organisatie toe.”
 

Over de Millennial Survey

De onderzoeksresultaten zijn gebaseerd op een studie uitgevoerd door Deloitte onder bijna 8.000 Millennials uit 30 landen over de hele wereld. De bevraagde Millennials zijn geboren na 1982, hebben een HBO of Universitaire studie gevolgd, hebben een fulltime baan en werken in grote organisaties (>100 werknemers). Het onderzoek vond eind 2016 plaats.

Vond u dit nuttig?