Music as Medicine | Deloitte

Article

Music as Medicine

Het positieve effect van muziek op het welzijn van de mens

Deloitte helpt momenteel actief mee aan het onderzoek naar de positieve impact van muziek op het welzijn van de mens. Jouw bezoek aan een concert vergoed door de zorgverzekeraar of via virtual reality health sessions ervaren. Klinkt te mooi om waar te zijn? Arjen Lettinga (Deloitte Innovation) denkt van niet. Via de Deloitte Impact Foundation startte hij het project Music as Medicine, waarin hij op zoek gaat naar de positieve impact van muziek op het welzijn van de mens.

Er is al veel bekend over het positieve effect van muziek op het psychologische welzijn van de mens en dit wordt dan ook actief ingezet bij bijvoorbeeld muziektherapie. Echter, op het gebied van fysiek welzijn liggen er nog kansen. Dankzij innovatieve technologieën kan men tegenwoordig erg laagdrempelig informatie van het lichaam opvangen. De opkomst van zogenaamde wearables maakt het mogelijk om vrij eenvoudig digitale data van vele personen te verzamelen en onderzoek te doen naar de lichamelijke reactie op muziek. De data die wordt verzameld kan vervolgens worden geanalyseerd en nieuwe verbanden aan het licht brengen tussen de muziek en bijvoorbeeld de coherentie van het hart. 

Gezien het exploratieve karakter wordt per fase bekeken wat de vervolgstappen zijn. In december 2017 vond de eerste pilot plaats - zie ook de video hieronder - waarin getest werd of een dergelijk onderzoek in de praktijk uit te voeren is. Zoals verwacht was de verkregen data te beperkt in omvang en heeft dus nog niet tot nieuwe inzichten geleid, maar deze pilot heeft wel de benodigde energie gegeven om door te gaan naar een veel grotere pilot met 150 personen. Die zal in april of mei plaats vinden in Den Bosch. Indien je geïnteresseerd bent in deelname als proefpersoon, stuur dan een email naar innovation@deloitte.nl

Uiteraard zijn wij ons bewust van de gevoeligheid van de data die we ophalen. Het is cruciaal dat bij dit onderzoek op de juiste manier wordt omgegaan met persoonsgegevens, met inachtneming van technologische, maatschappelijke, juridische en ethische ontwikkelingen. Derhalve zijn onze experts van het recent opgerichte label Deloitte Digital Health Compliance nauw betrokken.

Music as Medicine, geïnspireerd op het werk van Prof. Hans Jeekel van het Erasmus MC, vindt plaats door een actieve samenwerking met Jherominus Academy of Data Science en Totem Open Health. Daarnaast is ook André Heuvelman, Manager Innovation en tevens eerste trompettist van het Rotterdams Philharmonisch orkest, zeer actief betrokken.

Music as Medicine

Meer informatie

Heeft u vragen over Music as Medicine? Neem dan contact op met Arjen Lettinga via onderstaande contact gegevens of stuur een email naar innovation@deloitte.nl.

Vond u dit nuttig?