Persbericht

Nederlandse CFO’s iets optimistischer

Toename van fusie- en overname activiteiten verwacht

De CFO’s van Nederland zijn iets positiever over de vooruitzichten van de eigen financiële resultaten, maar het optimisme blijft laag. Bijna de helft van de CFO’s verwacht dat de financiële vooruitzichten onveranderd blijven. Dit blijkt uit de CFO survey van Deloitte die ieder kwartaal wordt gehouden.

17 mei 2013

Ten aanzien van de cash flow van hun onderneming zijn de CFO’s iets positiever dan het laatste kwartaal van 2012. Twee derde van de CFO’s verwacht in het komend jaar een toename van de cash flow; een kwart gaat daarbij uit van een toename tussen de 10 tot 20%.


Risicomijdend

Organische groei blijft het komend jaar de belangrijkste strategische prioriteit voor de meeste CFO's (75%), gevolgd door een verbeterde cash flow (58%). De introductie van nieuwe producten en diensten en het betreden van nieuwe markten is de derde prioriteit, maar verliest iets aan aandacht (38% ten opzichte van 45% het kwartaal daarvoor). "CFO's blijven risicomijdend en willen hun balans op orde houden. Nog steeds schat de helft van de CFO's de externe financiële en economische onzekerheden als groot in en zullen we dus geen grote verschuivingen in het optimisme en risicogedrag van de CFO zien," aldus Jan de Rooij, partner CFO Programma bij Deloitte.


Financieringsvormen

Ook ten aanzien van de beschikbaarheid en kosten van krediet blijft de CFO onveranderd negatief. De meeste CFO's zullen waarschijnlijk niet overgaan tot het uitgeven van aandelen of obligaties, tenzij gedwongen. Wel wordt het uitgeven van obligaties gezien als de meest aantrekkelijke vorm van financiering. Bankkrediet is daarentegen het afgelopen kwartaal weer minder populair geworden. Het uitgeven van aandelen blijft daarnaast onaantrekkelijk, alhoewel de huidige marktomstandigheden door de hogere AEX index hiervoor als iets positiever worden gezien.


Fusie- en overnamemarkt

Ten aanzien van de huidige fusie- en overnamemarkt zijn de CFO's ook iets positiever geworden. Dit is het derde kwartaal op rij dat de CFO's aangeven positiever te zijn dan het kwartaal daarvoor. Circa 71% van de CFO's verwacht het komend jaar een toename in de fusie- en overnameactiviteiten, ten opzichte van 61% het kwartaal daarvoor. "Kijkt men naar de fusie- en overnameactiviteiten in de afgelopen periode, dan laten deze cijfers al een beperkte groei in het aantal transacties zien. Verder zijn de economische vooruitzichten enigszins gestabiliseerd en biedt een overname een van de weinige kansen op groei," aldus Wilten Smit, managing partner bij Deloitte Financial Advisory Services.

 

Deloitte CFO Survey

De CFO Survey is een initiatief van Deloitte Nederland en wordt nu voor de zeventiende keer uitgegeven. Het onderzoek wordt ieder kwartaal gehouden onder Corporate CFO's en volgt de financieel economische trends in de corporate markt. Dit onderzoek betreft het eerste kwartaal van 2013 en vond plaats tussen 6 maart 2013 en 2 april 2013.

Vond u dit nuttig?