Nederlandse corporates investeren in startups, nog niet in scale-ups

Press releases

Nederlandse corporates investeren in startups, nog niet in scale-ups

Om Nederland internationaal competitief te houden, grotere investeringen scale-ups noodzakelijk

Hoewel het aantal Corporate Venture Capital-fondsen investeringen in Nederland de afgelopen 5 jaar is verdubbeld, ligt het aandeel scale-up-investeringen van corporates in ons land lager dan in de rest van Europa, de VS en Azië. Ook wordt er minder geïnvesteerd per deal. Daardoor missen we kansen om Nederland toekomstbestendig te maken en de bedrijven van de toekomst te bouwen.

22 mei 2019

Dat blijkt uit het rapport The next chapter for Corporate Venture Capital in the Netherlands van Deloitte en StartupDelta. Het rapport werd gisteravond gelanceerd in het bijzijn van Special Envoy van StartupDelta, Constantijn van Oranje.

Het Nederlandse startup ecosysteem is een stuk volwassener geworden in de afgelopen 5 jaar, met meer incubators, accelerators en ondersteuning door de overheid. Ook heeft er een sterke groei van de Nederlandse Corporate Venture Capital-fondsinvesteringen plaatsgevonden.

Focus investeringen ligt op early stage startups

Deze fondsen richten hun pijlen vooral op early stage startups. Zo geeft meer dan 80% van de onderzochte Nederlandse Corporate Venture Capital-fondsen aan in deze groep te investeren. Daarnaast wordt er in vergelijking met het Verenigd Koninkrijk, Scandinavië, Duitsland en Israël door Corporate Venture Capital-fondsen beduidend minder geparticipeerd in late stage funding rondes van Nederlandse startups. Daardoor was in 2018 de mediane transactieomvang in Nederlandse startups door Corporate Venture Capital-fondsen met 4,7 miljoen euro ook beduidend lager dan de Europese mediaan van 11,8 miljoen euro.
 

Europese trend meer richting scale-ups

In 2018 werd via 468 Corporate Venture Capital-deals in totaal 5,5 miljard dollar in Europese startups geïnvesteerd, een toename van 72% ten opzichte van 2017. Het aantal investeringen in late stage scale-ups in Europa steeg daarbij met 20 procent, terwijl het aantal transacties in early stage startups met 19,1% daalde.

Nils Beers, directeur StartupDelta, vindt het een gemiste kans dat nog zo weinig Nederlandse corporates investeren in scale-ups. “Juist scale-ups zijn nodig om Nederland ook in de toekomst concurrerend te houden. Corporate Venture Capital speelt een grote rol in het opschalen van startup bedrijven tot scale-ups. Het is niet alleen een effectieve manier voor jonge ondernemingen om risicokapitaal aan te trekken, het biedt ook een kans aan corporates om zakelijke innovatieve partnerschappen aan te gaan.”

De onderzoekers pleiten er dan ook voor dat voor dat Nederlandse bedrijven hun Corporate Venture Capital-initiatieven gaan opvoeren. Daan Witteveen, partner Deloitte Disruptive M&A: "Veel Nederlandse bedrijven zien hun Corporate Venture-fondsen momenteel als een innovatie-instrument. De activiteiten zouden belegd moeten worden binnen de corporate strategie, zodat de investering direct een bijdrage kan leveren aan de transformatie van het bedrijf.”

Meer informatie over het rapport en een downloadversie ervan, vindt u hier.
 

Over het onderzoek

Dit rapport is tot stand gekomen op basis van interviews met Nederlandse Corporate Venture Capital-directors en datagestuurde analyse, van de internationale Corporate Venturing Capital-markt en 20 geselecteerde Corporate Venture Capital-fondsen, die hun hoofdkantoor in Nederland hebben en die minderheidsinvesteringen hebben gedaan in startups met een strategische invalshoek voor de moedermaatschappij. Ook is gebruikgemaakt van internationale datasets als PitchBook en CB Insights.

StartupDelta zet zich met publieke en private partners in voor het versterken en verbinden van het Nederlandse startup-ecosysteem om startups verder te helpen bij het realiseren van hun wereldwijde groeipotentieel. Deloitte Disruptive M&A adviseert scale-ups over groei, evenals zakelijke klanten om hun ontwrichtende M&A-groeistrategie vorm te geven en uit te voeren. Deloitte Disruptive M&A adviseert over joint ventures, samenwerkingsverbanden, investeringen en fusies en overnames. Hun diensten bestrijken de volledige venturing lifecycle door gebruik te maken van een eigen en datagestuurde methodologie.

Did you find this useful?