Opvolger familiebedrijf ziet groeipotentie binnen open ecosysteem

Persbericht

Opvolger familiebedrijf ziet groeipotentie binnen open ecosysteem

Twee derde nog niet bereid intellectueel eigendom te delen met derde partijen

Uit Deloitte’s NextGen Survey blijkt dat 56% van de ondervraagde, volgende generatie leiders kansen ziet voor groei wanneer ze profiteren van zakelijke ecosystemen. Tegelijkertijd vindt 63% van de opvolgers van familiebedrijven het belangrijk om het intellectueel eigendom voor zichzelf te houden.

13 juni 2018

Deloitte ging in gesprek met 575 volgende generatie leiders wereldwijd en sprak over de manieren waarop familiebedrijven zich aanpassen ten aanzien van de voortdurende veranderingen binnen hedendaagse zakelijke ecosystemen.

“We merken dat familiebedrijven erkennen dat er kansen liggen om te profiteren van de bredere ecosystemen waarin ze werken, maar dat ze het nog lastig vinden om intellectueel eigendom te delen met andere partijen. Familiebedrijven zouden er goed aan doen om na te denken over een meer open bedrijfsmodel dat effectief kan werken in een ecosysteem. Dit zonder de geschiedenis, cultuur en tradities van het bedrijf te verwaarlozen“, zegt Carlo Renne, partner Deloitte en expert op het gebied van familiebedrijven.

Een business ecosysteem biedt kansen voor groei en innovatie

De volgende generatie leiders geloven dat zij zich kunnen aanpassen aan de constante veranderingen in hun business ecosysteem. 56% geeft aan kansen te zien voor groei van hun onderneming wanneer ze profiteren van zakelijke ecosystemen.

65% van de ondervraagde respondenten geeft aan in de afgelopen drie jaar vaker te hebben samengewerkt met derde partijen. Zo werkt 6% altijd samen met anderen als het gaat om innovatie en 37% doet dit vaak.

Digitale awareness wordt steeds belangrijker

“Bij nieuwe leiders binnen familiebedrijven is de digitale awareness groot. Echter zien andere leden van de familie niet altijd de kansen die digitale technologieën met zich meebrengen. Dit geeft nieuwe leiders een belangrijke rol om ook hun familie mee te krijgen in de potentie van digitale transformaties”, vult Renne aan. Verder blijkt dat slechts 26% van de familiebedrijven een solide strategie heeft voor digitale transformatie. Bijna 40% van de ondervraagden heeft nog helemaal geen digitale strategie voor het familiebedrijf.

Over de NextGen Survey

De NextGen Survey 2018 is een initiatief van Deloitte en werd gehouden onder 575 opvolgers van familiebedrijven afkomstig uit 52 verschillende landen. De ‘next generation leaders’ zijn degene die de leiding van het familiebedrijf in de afgelopen drie jaar hebben overgenomen of de leiding in de komende drie jaar gaan overnemen. Dit jaar is in de onderzoeksvragen gefocust op de potentie van ecosystemen.

Vond u dit nuttig?