Millennials en Generatie Z ondervinden drastische gevolgen in werk en inkomen door pandemie

News

Pandemie heeft drastische gevolgen voor werk en inkomen Millennials en Generatie Z

Loyaliteit naar werkgevers neemt toe

De gezondheids- en economische ontwrichting door COVID-19 veroorzaakt onder de Millennials en Generatie Z verandering in werk en inkomen. Dat blijkt uit de jaarlijkse Deloitte Global Millennial Survey 2020. Het rapport benadrukt hoe de gevolgen van de pandemie de banen van jonge werknemers drastisch hebben beïnvloed. Ondanks de veranderingen op de werkvloer is het stressniveau onder de doelgroep gedaald.

Dinsdag 30 juni 2020

Op het moment van onderzoek zei bijna 30 procent van de respondenten van Generatie Z en bijna een kwart van de jongere Millennials (25-30 jaar) dat ze hun baan hadden verloren of tijdelijk, onbetaald verlof hadden gekregen. Slechts een derde van de Millennials en 38 procent van de Generatie Z zei dat hun werk en inkomen niet was veranderd.

Stress en mentaal welzijn blijven kritische problemen voor jonge generaties

Voorafgaand aan de pandemie zei 52 procent van de Generatie Z-respondenten en 50 procent van de Millennials dat ze continue of de meeste tijd gestrest waren. Respondenten noemden zorgen welzijn van familie, lange termijn financiën en baanvooruitzichten als belangrijkste stressfactoren. Opvallend is dat de stressniveaus voor beide generaties tijdens COVID-19 met acht punten zijn gedaald, wat er mogelijk op wijst dat de vertraging van het leven in lockdown de stressniveaus mogelijk verlaagt.

Ondanks de lichte dalingen, blijven stress en mentaal welzijn kritische problemen voor jonge generaties en deze problemen komen vooral tot uiting in de werkomgeving. Ongeveer een derde van de Millennials en Generatie Z-respondenten nam vrij van werk vanwege stress vóór de pandemie, hoewel ongeveer de helft hun werkgevers vertelde dat dit om een andere reden was. Het is bemoedigend dat flexibele werkregelingen - die op grote schaal worden toegepast als gevolg van de pandemie – als oplossing worden genoemd. Ongeveer 69 procent van de Millennials en 64 procent van de Generatie Z-respondenten waren het erover eens dat de mogelijkheid om in de toekomst vanuit huis te werken de stress zou verlichten.

Financiële zorgen zijn een acute stressfactor voor Millennials, van wie velen hun carrière begonnen in de nasleep van de economische crisis en nu met een nieuwe recessie worden geconfronteerd. In de primaire enquête waren meer Millennials (50 procent) van mening dat hun financiële situatie het komende jaar zal verslechteren of stagneren dan verbeteren (42 procent).
 

Toename loyaliteit werkgevers

Voor het eerst sinds we de vraag vier jaar geleden stelden, zeiden meer Millennials dat ze van plan zijn om vijf jaar of langer bij hun werkgever te blijven. Het percentage dat binnen twee jaar wil vetrekken is gedaald van 49 procent naar 31 procent terwijl degenen die liever voor de lange termijn blijven, zijn gestegen van 28 procent naar 35 procent. Generatie Z-respondenten hebben meer interesse om te veranderen van werkgever, maar slechts de helft zei dat ze binnen twee jaar van baan willen veranderen, vergeleken met 61 procent vorig jaar.

Ruim 66 procent van de respondenten zegt tevreden te zijn met de snelheid en de manier waarop werkgevers handelen in de crisis. Ongeveer 60 procent is van mening dat deze acties ervoor hebben gezorgd dat ze langdurig bij hun werkgever willen blijven.
 

Over Deloitte’s Millennial Survey

De Global Millennial Survey 2020 is gebaseerd op twee sets onderzoeken. Het eerste begon vóór de COVID-19-uitbraak. Het veldwerk is tussen 21 november 2019 en 8 januari 2020 voltooid. Tussen 28 april 2020 en 17 mei 2020 is een tweede onderzoek op vergelijkbare wijze uitgevoerd. Veel vragen uit de eerste studie werden herhaald om het effect van de pandemie op meningen te peilen.

In het eerste onderzoek werd gevraagd naar de mening van 13.715 Millennials in 43 landen en 4.711 Generatie Z-respondenten uit 20 landen. In het daaropvolgende onderzoek werden 5.501 Millennials en 3.601 Generatie Z-respondenten ondervraagd in 13 landen die in verschillende mate door de pandemie werden getroffen. Reactie van Millennials die in dit onderzoek zijn opgenomen, zijn geboren tussen januari 1983 en december 1994. Generation Z-respondenten zijn geboren tussen januari 1995 en december 2003.
 

Did you find this useful?