Private Equity koploper in overnames gezondheidszorg

Persberichten

Private Equity koploper in overnames gezondheidszorg

Private Equity verantwoordelijk voor 35 procent van de totale transacties

Private Equity ziet de gezondheidszorg steeds meer als interessante sector om in te investeren. Zij zijn verantwoordelijk voor 35 procent van alle transacties in de Nederlandse zorgsector in 2018. Dit is een stijging van 30 procent ten opzichte van 2017.

Amsterdam, 13 maart 2019

Dit blijkt uit de jaarlijkse marktanalyse van Deloitte, dat sinds 2008 jaarlijks de fusies en overnames in de gezondheidszorg onderzoekt.

Dagmar Enklaar, Partner Healthcare Deloitte, verklaart de stijging van het aantal transacties door investeerders als volgt: “Investeerders zien de zorg in toenemende mate als een aantrekkelijke sector om in te investeren alhoewel regelgeving en bekostiging gepercipieerde risico’s vormen. Investeerders richten zich vanuit diversificatieperspectief meer op deze sector omdat de zorg minder cyclisch is en sterke marktkarakteristieken heeft. Daarnaast is de zorg zelf ontvankelijker voor een samenwerking met Private Equity dan een paar jaar geleden.”

Totaal aantal transacties stijgt met 6 procent

Het totaal aantal transacties in de gezondheidszorg is, van 90 in 2017 naar 96 in 2018, wederom gestegen met ruim 6 procent. In totaal was er met fusies en overnames in de zorg in 2018 naar schatting €2,3 miljard gemoeid.

Minder buitenlandse overnames ten opzichte van 2017

Uit het onderzoek komt een daling naar voren van het aantal buitenlandse kopers in 2018 ten opzichte van 2017. 17 van de 96 transacties (18 procent) zijn gedaan door internationale kopers. Hiermee blijkt 2017 een uitzonderlijk jaar te zijn geweest met 33 procent van het totaal aantal transacties en is het aantal internationale transacties nu weer op het normale niveau met 18 procent.

Verwachting 2019

Enklaar verwacht dat het aantal transacties door Private Equity stabiel blijft of verder zal groeien. “Investeerders hebben veel fondsen beschikbaar om te investeren. Ook zijn er veel consolidatieplatformen in de markt die een actieve acquisitiestrategie hebben en daarmee zorgen voor verhoogde activiteit. Vanuit de sector zelf is er ook meer behoefte aan investeerders. De sector zit in een transitie waarbij er efficiënter gewerkt dient te worden, wat onder andere kan door te consolideren. Er dient geïnvesteerd te worden in innovatie en digitalisatie, zaken waarbij investeerders bij uitstek kunnen ondersteunen.”

Verder ziet Enklaar dat de toelevering van zorg in veel deelgebieden nog gefragmenteerd is, terwijl marktontwikkelingen wel om schaalvergroting en consolidatie vragen. “Voorbeelden daarvan zijn medische laboratoria en toeleveranciers van disposables en instrumenten. Hier wordt veel transactieactiviteit verwacht.”
 

Did you find this useful?