Article

Project aandragen

Groot of klein we gaan voor impact

Ben je Deloitte-medewerker of actief bij een non-profit organisatie en wil je een maatschappelijk initiatief aandragen bij Deloitte Impact Foundation? Kom in actie en draag je project bij ons aan. Hier lees je hoe je dat het beste doet.

Social Engagement Platform

Op dit moment wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van ons Social Engagement Platform. Op deze virtuele marktplaats komen vraag naar en aanbod van projecten samen. Naar verwachting wordt het platform in september 2016 gelanceerd. 


Project indienen

Op het platform kunnen Deloitte-medewerkers zelf projecten indienen. Het project wordt pas live gezet als het aan een aantal criteria voldoet en het project is goedgekeurd door de Raad van Advies en het Bestuur van de Deloitte Impact Foundation.

Het team van de Deloitte Impact Foundation zal in geval van project aanvragen door non-profit organisaties en/of grotere projecten, aangedragen door medewerkers van Deloitte, de doorvertaling maken op het platform. Per project staat er aangegeven welke kennis en kunde er nodig is, voor hoeveel uren en met welke frequentie. 


Aansluiten bij een project

Als een project en de benodigde taken je aanspreken, kan je je aanmelden als supporter voor het project. Je kan dan aangeven welke taak je op je wil nemen en hoeveel uren je daar aan kunt besteden. De uren die je nodig hebt om dit project op te pakken, tellen mee in de productiviteit. 


Direct aanmelden?

Heb je een geweldig leuk idee voor een project en wil je deze aan ons voorleggen? Of ben je op zoek naar een leuk project om je bij aan te sluiten? Dit doe je als volgt:

  1. Stuur een mailtje naar: NLFoundation@deloitte.nl.
  2. Geef een duidelijke projectomschrijving (wat je wil doen of voor welke projecten: wie, wat, wanneer, waar, hoeveel, waarom heb je hulp nodig, met welk beoogd resultaat?).
  3.  Zorg ervoor dat je project aan onderstaande criteria voldoet.

 

De aanvraag criteria 

Bij voorbaat willen we je bedanken voor het initiatief dat je neemt om een maatschappelijk initiatief aan te dragen. We hopen je aanvraag positief te kunnen beantwoorden. Of je aanvraag positief wordt beantwoord, is echter van verschillende factoren afhankelijk, niet in de laatste plaats van de verhouding tussen alle aanvragen en de beschikbare middelen. Denk daarbij aan het volgende:

  • De projecten moeten gericht zijn op onderwijs / innovatie in de maatschappij / creëren van een leefbare samenleving.
  • Minimaal twee medewerkers van Deloitte moeten actief betrokken zijn/worden bij het project.
  • Er is sprake van overdracht van kennis en kunde.

Lees hier de uitgebreide projectcriteria

 

Hoe de aanvraag in behandeling wordt genomen

  • De manager van de Deloitte Impact Foundation maakt een voorselectie op basis van de criteria.
  • De projectaanvragen worden besproken binnen de Raad van Advies van de Deloitte Impact Foundation. Op basis hiervan wordt een advies uitgebracht aan het Bestuur van de Deloitte Impact Foundation.
  • Op basis van het oordeel van de Raad van Advies geeft de Raad van Bestuur van de foundation de definitieve doorslag.
  • Terugkoppeling volgt via de manager van de Deloitte Impact Foundation naar de aanvrager(s).

 

Meer informatie?

Heb je naar aanleiding van bovenstaande nog vragen? Stuur het team van Deloitte Impact Foundation dan een e-mail via: NLFoundation@deloitte.nl

Vond u dit nuttig?