Rapport Deloitte: inzichten in de Europese luchtvaartsector in 2040

Press releases

Rapport Deloitte: inzichten in de Europese luchtvaartsector in 2040

Het potentieel van koolstofvrije en emissievrije vliegtuigen binnen Europa

Deloitte introduceert het rapport: ‘Europe's future aviation landscape: The potential of zero-carbon and zero-emissions on intra-European routes by 2040’. Dit rapport geeft inzicht in de mogelijkheden en haalbaarheid van elektrisch vliegen en vliegen op duurzame brandstoffen binnen Europa.

7 april 2021

Zelfs met een kleiner vliegbereik in vergelijking met conventionele kerosinevliegtuigen, hebben toekomstige vliegtuigen het potentieel om in 2040
tot 89 procent van de markt voor vliegreizen binnen de EU te dekken. Dit komt neer op een potentiële vermindering van de klimaatimpact tot 59 procent.

Hoewel de huidige argumenten om te investeren in elektrische auto’s en het
spoor berusten op hun lage klimaat voetafdruk, zou de komst van koolstofvrije
en emissievrije vliegtuigen een aanzienlijke impact kunnen hebben op deze
discussie. Beperkingen in infrastructuur en capaciteit voor alle manieren van
vervoer zijn belangrijke redenen waarom een ​​combinatie van oplossingen effectiever kan zijn dan een focus op slechts één.

Het is cruciaal om juist nu ook te focussen op schaalbare en echt duurzame luchtvaartinnovaties. Bestaande initiatieven verbeteren of alleen inzetten op alternatieve manieren van vervoer binnen Europa zijn op termijn niet voldoende om de doelstelling van de EU, om in 2050 klimaatneutraal te zijn, te behalen.

Nu de luchtvaartsector door de Corona-crisis hard is geraakt roept de Europese
luchtvaartsector op om volop in te zetten op het verduurzamen van het luchtverkeer, mede mogelijk gemaakt door subsidiering die de sector hard nodig heeft, om straks duurzamer uit te crisis te komen. 

Willem Christiaan van Manen, Future of Mobility lead bij Deloitte:
“Stapsgewijze verbeteringen van bestaande systemen om de luchtvaartsector
schoner te maken zijn niet voldoende om de ambities op het gebied van decarbonisatie van de EU binnen redelijke termijn te verwezenlijken. De focus moet komen te liggen op de manier waarop vliegtuigen worden aangedreven en op het investeren in nieuwe en duurzame manieren om vliegtuigen voort te stuwen. Waterstof en batterijen lijken op dit moment de meest veelbelovende
oplossingen voor korte afstandsvluchten binnen Europa, blijkt uit ons onderzoek”.

Koolstofvrije en emissievrije vliegtuigen zijn niet meer zo ver weg

De eerste leveringen van passagiersvliegtuigen op waterstof en batterijen worden verwacht tussen 2035 en 2040, de volledige vernieuwing van de vloot kan tientallen jaren duren.

Op basis van de verwachte technologische vooruitgang en de routekaart voor
ontwikkeling die door vliegtuigfabrikanten is aangekondigd, is het mogelijk om
te bepalen welke vliegtuigontwerpen beschikbaar kunnen zijn in 2040, evenals
hun prestaties en zitplaatsen.

Waterstof als inzet voor langste Europese vluchten

Ervan uitgaande dat het gebruik van vliegtuigen met het grootste potentieel voor de vermindering van de klimaatimpact moet worden gemaximaliseerd, zouden binnen Europa vliegtuigen met batterijvoeding routes tot 500 km moeten kunnen vliegen en door waterstof aangedreven vliegtuigen afstanden tot 2.000 km.

 Air Route Distance Segment  Climate impact  Travel Costs  Travel Time
 up to 500 km   
 298m passengers/year 
 - 100%  + 10%  + 7%
500 km to 1000 km   
 380m passengers/year 
 - 89%  + 8%  + 11%
 1000 km to 2000 km   
 379m passengers/year 
 - 68%  + 23%  + 5%

Het belang van EU & publieke investeringen

Extra investeringen en beleid ter ondersteuning van de ontwikkeling van koolstofvrije en emissievrije technologieën voor de luchtvaartsector zijn hard nodig. Deze maatregelen kunnen echter botsen met middelen die mogelijk worden toegewezen aan de ontwikkeling van ander duurzaam vervoer zoals de trein.

De weg naar een luchtvaartsector zonder uitstoot zal stapsgewijs genomen
moeten worden, van het efficiënter maken van huidige vliegtuigen, het vervangen van kerosine door waterstof of het integreren van volledig elektrische voortstuwingssystemen in nieuwe vliegtuigontwerpen. Tegelijkertijd worden gelijkwaardige broeikasgasemissies gecompenseerd en worden er gaandeweg hybride systemen geïntroduceerd. De verschillende technologieën zullen gedurende een bepaalde periode naast elkaar bestaan ​​totdat een volledige omschakeling naar koolstofvrije en emissievrije luchtvaart kan worden bereikt.

Over het rapport

Dit rapport gaat in op de diverse vragen over de toekomst van koolstofvrije en emissievrije vliegtuigen in Europa, om te begrijpen wat het potentieel van nieuwe technologieën is en welke plaats ze gaan innemen als het gaat om de routekaart voor mobiliteit, het beleidskader en de investeringsstrategie binnen de Europese Unie.

Om dit te doen, kijkt het rapport naar de geprojecteerde routekaart voor luchtvaarttechnologie en de verwachte prestaties, evenals de afstandssegmenten die zouden kunnen worden vastgelegd door koolstofvrije en emissievrije vliegtuigen op de markt voor vluchten binnen Europa in 2040. Dit is het jaar waarin naar verwachting deze nieuwe vliegtuigen in gebruik worden genomen. CO2-vrije en emissievrije vliegtuigen worden vervolgens vergeleken met andere conventionele vervoerswijzen (lucht en grond) om een ​​beter inzicht te krijgen in de voordelen en afwegingen van deze nieuwe technologieën in termen van klimaatimpact, reiskosten per passagier en totale reistijd.

Did you find this useful?