Persbericht

Reactie Deloitte op boetebesluit AFM

De AFM heeft vandaag het boetebesluit volgend op het onderzoek Kwaliteit wettelijke controles Big 4 dat in 2014 bekend werd gemaakt, gepubliceerd. Deloitte heeft kennisgenomen van het besluit, het rapport en de hierin opgenomen uitkomsten van het AFM-onderzoek en bestudeert deze.

24 maart 2016

Het onderzoek van de AFM ziet op dossiers over het boekjaar 2012. De bevindingen van de AFM ten aanzien van Deloitte zijn met passende maatregelen geadresseerd. Voor de door de AFM als onvoldoende gekwalificeerde dossiers is opnieuw geëvalueerd of de controleverklaring terecht is afgegeven. Op basis van de evaluatie werd geconcludeerd dat er geen reden is om de afgegeven verklaringen te corrigeren.
 

Kwaliteit

Deloitte hecht groot belang aan de hoogste kwaliteit van haar dienstverlening. De afgelopen jaren zijn ingrijpende maatregelen doorgevoerd en is flink geïnvesteerd om de kwaliteit van ons stelsel van kwaliteitsbeheersing, kwaliteitsbewaking en de kwaliteit op opdrachtniveau verder te verhogen. In onze Transparantieverslagen wordt daarover in detail gerapporteerd. Wij constateren dat onze kwaliteit aanzienlijk is verbeterd ten opzichte van de periode waarin het onderzoek werd uitgevoerd.

Deloitte ontleent haar bestaansrecht aan de kwaliteit, integriteit en onafhankelijkheid van haar dienstverlening en de rol die zij vervult in de samenleving. Wij hebben onverminderd aandacht voor een continue versterking van de kwaliteit van onze dienstverlening. Dit streven drijft onze professionals die dagelijks met volle overtuiging het vak van accountant uitoefenen. 

Vond u dit nuttig?