Press releases

Succesvolle start-up wordt geleid door ervaren ondernemer

Data-onderzoek naar succesfactoren snelgroeiende start-ups

Ervaren leiderschap, een concept dat is gericht op schaalbaarheid en het juiste lanceringsmoment zijn de belangrijkste factoren die invloed hebben op het succes van snelgroeiende start-ups, ook wel scale-ups genoemd. Slechts 1 op de 200 start-ups schaalt op tot een onderneming met meer dan 10 miljoen omzet binnen vijf jaar. THNK en Deloitte Fast Ventures deden op basis van kwantitatieve data-analyse onderzoek naar de succesfactoren van 400.000 start-ups.

14 september 2015

Go directly to

Gideon Mogendorff bij RTL Z Today over onderzoek naar snelgroeiende start-ups

Scale-ups zijn nieuwe ondernemingen met een innovatief product, dienst of bedrijfsconcept die doorgroeien naar een grote onderneming. Deze snelgroeiende start-ups hebben in hun vijfde jaar meer dan 10 miljoen dollar omzet gedraaid en creëren in hun volwassenheidsfase vaak zeer veel werkgelegenheid. Ze komen uit het niets, tonen een spectaculaire groei en geven een nieuwe kijk op technologie denk aan Facebook, Google en Uber.
 

Ervaren leiderschap

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, zijn het ervaren ondernemers die in de meeste gevallen aan het roer staan van zogenaamde scale-ups. Daarnaast is meer dan de helft van de onderzochte scale-ups opgericht door een divers en deskundig team in plaats van een individuele ondernemer. Menno van Dijk, medeoprichter en directeur van THNK verklaart: “Het starten van een bedrijf vereist een combinatie van ervaring en mentaliteit, waarbij gedrevenheid en het vermogen om anderen te inspireren belangrijke eigenschappen zijn. Deze kwaliteiten komen tot wasdom door jarenlange ervaring als ondernemer of binnen een grote onderneming. Vandaar dat de oprichters van scale-ups vaak eind dertig, begin veertig zijn”.
 

Juiste lanceringsmoment en ingericht op schaalbaarheid

Veel start-ups willen zo snel als mogelijk starten met hun bedrijf en werken met korte doorlooptijden tot lancering van hun product of dienst. Het lanceringsmoment van een scale-up valt vaak samen met een (technologische) trend. Uit de data-analyse van THNK en Deloitte Fast Ventures blijkt dat de tijd tussen oprichting en de uiteindelijke marktintroductie bijna twee keer langer is bij scale-ups dan bij start-ups. “Scale-ups hebben het uithoudingsvermogen om de noodzakelijke randvoorwaarden te creëren om exponentiële groei aan te kunnen”, aldus Gideon Mogendorff, senior manager bij Deloitte Fast Ventures. Verder blijkt dat maar 25% van de start-ups kiest voor een schaalbaar concept, dit in tegenstelling tot scale-ups. Hier gebruikt 85% een schaalbaar businessmodel dat voor een bredere markt relevant is en geschikt is voor een internationale uitrol.
 

Over het onderzoek

Uit een database van bijna 400.000 start-ups uit 24 landen hebben THNK en Deloitte Fast Ventures de kenmerken van scale-ups geanalyseerd. Zo is gekeken naar de financiële cijfers van deze ondernemingen, de leiderschapskenmerken evenals de verschillende businessmodellen. Op basis van kwantitatieve data-analyse zochten we naar patronen en overeenkomsten om erachter te komen wat de kans vergroot om een scale-up te worden.

THNK ondersteunt ondernemers, maatschappelijke instellingen en internationale ondernemingen op het gebied van innovatie en leiderschapsontwikkeling. Deloitte Fast Ventures verbindt snelgroeiende tech-startups aan corporates middels geavanceerde data-analyse. Het onderzoek naar de succesfactoren van scale-ups sluit aan op beide topics.

 

Wanneer u als journalist of onderzoeker het rapport wilt ontvangen, kunt u contact opnemen met Karen van Schie via kvanschie@deloitte.nl of +31682019154.

Scale-up: the experience game

Download rapport

English press release

Scalability, stamina, and experienced leadership are key characteristics for startups

Data research reveals success factors of fast-growing startups

 

Rotterdam, 14 September 2015 – Experienced leadership and a concept designed for scalability and timing are the most important factors influencing fast-growing startups, also known as scale-ups. Deloitte and creative leadership school THNK conducted quantitative research to analyze the dynamics and characteristics of 400,000 startups from 24 countries and found only one out of 200 startups will become a scale-up valued at more than $10 million within five years.

Scale-ups are enterprises—such as Facebook, Google, and Uber—that are valued at more than $10 million within their first five years of existence, seemingly coming out of nowhere to topple incumbents. They typically have fresh outlooks on technology, provide innovative products or services, demonstrate spectacular growth and expansion, revolutionize industries with new business models, and ultimately grow to become large corporations.


Experienced leadership

Contrary to popular belief, almost all scale-ups are led by experienced entrepreneurs. More than half of the scale-ups studied were founded not by individuals, but by teams rich in expertise and diverse backgrounds. Menno van Dijk, THNK cofounder and managing director, explains: “Founding an enterprise requires a combination of necessary experience and the right mentality. Also, determination and the capacity to inspire others are important qualities. These attributes are developed through years of corporate or entrepreneurial experience. This explains why scale-up founders are often in their late thirties or early forties.”


The right timing and design for scalability

Many startups want to launch a product and realize a proft as soon as possible. A scale-up distinguishes itself by getting the market timing right. Scale-up launches often coincide with (technological) market trends. The THNK and Deloitte Fast Ventures data analysis shows that timing between establishment and eventual market entry timing is almost twice as long for scale-ups than for startups. “Scale-ups have the stamina to do all necessary preparation and wait until the conditions are right for market entry, allowing for exponential scaling,” says Gideon Mogendorff, senior manager at Deloitte Fast Ventures. “We found that only 25 percent of startups were designed to scale. Meanwhile, 85 percent of scale-ups have scalable products that address larger markets and are well suited for international rollouts.”


About the research

After assembling a database of 400,000 startups from 24 countries, THNK and Deloitte Fast Ventures analyzed financial figures, business dimensions, and leadership characteristics. Through quantitative data analysis, commonalities and patterns were sought to help explain what improves new enterprises’ chances of becoming scale-ups.

THNK supports entrepreneurs, corporations, and institutions to become innovation leaders through capability building, new business creation, and culture development. Deloitte Fast Ventures connects fast-growing technology startups with corporations through data analysis. The scale-up research links to both topics.

Scale-up: the experience game

Download report
Did you find this useful?