Verborgen matches bieden 130.000 werkzoekenden nieuw perspectief

Press releases

Verborgen matches bieden 130.000 werkzoekenden nieuw perspectief

AWVN (Nederlands grootste werkgeversvereniging), Deloitte en UWV hebben onderzoek gedaan naar ‘verborgen matches’ op de arbeidsmarkt. Aan de ene kant kunnen deze verborgen matches helpen om nieuwe perspectieven te bieden aan 130.000 werkzoekenden , en aan de andere kant om moeilijk te vervullen vacatures alsnog in te vullen. Door op een analytische manier te kijken naar beroepen en vacatures blijken er per beroep met relatief weinig vacatures, gemiddeld acht vergelijkbare functies met relatief veel vacatures te zijn.

17 april 2019

Met de jaarlijkse State of the State-onderzoeken kijkt Deloitte naar de grootste maatschappelijke uitdagingen in Nederland. Bijvoorbeeld de spanning op de arbeidsmarkt. Kim van der Werf, Director Human Capital bij Deloitte: “Werkzoekenden en werkgevers zijn geneigd vanuit functies te denken en op zoek te gaan naar een match, passend binnen die functie. Met ons onderzoek zijn we uitgegaan van de gedachte dat een andere manier van kijken wellicht nieuw perspectief biedt voor zowel werkgevers als werkzoekenden. Door te kijken naar verborgen matches blijkt dat de arbeidsmarkt voor beide partijen veel groter is. Dat kan perspectief bieden voor zowel krapte als werkloosheid”.

Van eventcoördinator naar expediënt

Er is onderzoek gedaan naar welke beroepen dusdanig op elkaar lijken dat een realistische match te maken is op basis van taken en competenties. Hiervoor zijn 274 functieprofielen van AWVN met elkaar vergeleken. Hierin werd op verrassende functies gestuit die op competentie- en taakniveau goed met elkaar matchten, zoals het beroep administratief medewerker, dat 69% matcht met de taken en competenties van een inkoopmedewerker. En de taken en competenties van een eventcoördinator matchen zelfs voor 71% met die van een expediënt.

Mensen laten zien dat er meer mogelijk is

Uit cijfers van UWV blijkt dat er eind 2018 ongeveer 253.000 vacatures openstonden, waarvan 190.000 zijn bestempeld als krapte, wat betekent dat er weinig kandidaten zijn en veel vacatures. Op hetzelfde moment is er een groep mensen die geen werk kan vinden. Het kan zeer waardevol zijn om deze mensen te laten zien naar welke kansrijkere beroepen zij zouden kunnen overstappen basis van hun competenties en de taken die bij de beroepen horen.

Rob Witjes, hoofd Arbeidsmarktinformatie en –advies bij UWV over de meerwaarde hiervan: “Mensen blijven nogal eens zoeken naar een beroep dat vergelijkbaar is met hun eerdere beroep of waarvoor ze zijn opgeleid, zelfs als hun kansen daar niet zo groot zijn. Ze weten vaak niet goed welk ander type werk aansluit bij hun competenties en ervaring. Dit onderzoek laat zien dat het de moeite waard is om met werkzoekenden in gesprek te gaan over de skills en competenties die ze in eerdere beroepen hebben opgedaan. Als we mensen kunnen laten zien dat er meer mogelijk is dan ze denken, zullen ze ook eerder overstapmogelijkheden benutten.”

Anne Wouters, adviseur beleid en Strategie bij AWVN zegt daarop: “Het is niet alleen van belang dat werknemers anders kijken naar kansrijkere beroepen, maar ook dat werkgevers op dezelfde basis van vaardigheden en competenties op zoek gaan en openstaan voor kandidaten. Zodat zij ook geholpen worden met het invullen van alle vacatures.”

Toelichting op het onderzoek

Er is gekeken naar functieprofielen van 274 verschillende functies die circa twee derde van de Nederlandse vacaturemarkt beslaan. Deze profielen zijn afkomstig uit ORBA, het grootste functiewaarderingssysteem van Nederland, dat is ontwikkeld door AWVN. Een functieprofiel bestaat uit een aantal vaste onderdelen, zoals de taken die horen bij de functie, de competenties die een persoon moet hebben en het vereiste werk- en denkniveau. Voor de analyse zijn de teksten waarin de taken zijn omschreven van de functies geanalyseerd met een tekstvergelijkbaarheidsalgoritme. Voor iedere functiecombinatie levert die analyse een vergelijkbaarheidsscore op. Daarnaast is er gekeken naar de overeenkomst op basis van gevraagde competenties. Van alle functiematches, worden alleen matches voorgesteld die op beide vergelijkbaarheidscriteria hoog scoren en die een overbrugbaar verschil hebben in werk- en denkniveau.

Een actuele data-analyse van ons land

Dit onderzoek is onderdeel van Deloitte's State of the State, een actuele data-analyse van ons land, bedoeld om beleidsmakers en organisaties van bruikbare inzichten te voorzien op uiteenlopende maatschappelijke thema’s. Deloitte analyseert hiervoor open data en kijkt daarbij naar onderlinge samenhang.

Did you find this useful?