113 MKBA | Deloitte Impact Foundation

Article

Wat is een mensenleven waard?

Investeren in zelfmoordpreventie loont

Een suïcide heeft afschuwelijk veel impact op de familie, vrienden en collega’s van het slachtoffer en op de professioneel betrokkenen. Er is pijn, verdriet, verlies aan kwaliteit van leven en levensvreugde. Door zelfmoordpreventie en vroegdetectie wordt veel persoonlijk leed voorkomen. Maar het bespaart de maatschappij ook veel uitgaven. Ondersteund door de Deloitte Impact Foundation bracht Deloitte de maatschappelijke kosten van suïcide voor Stichting 113 Zelfmoordpreventie in kaart. “Dat Deloitte ons belangeloos helpt met onderzoek is ontzettend waardevol”, vertelt Monique Kavelaars, voorzitter Raad van Bestuur bij Stichting 113 Zelfmoordpreventie. “Alleen samen is suïcide te voorkomen.”

“Het is onmenselijk om je af te vragen wat een mensenleven waard is”, zegt Rob Dubbeldeman, Partner bij Deloitte Consulting en verantwoordelijk voor de Publieke Sector. “Maar iedere suïcide brengt, naast ontzettend veel persoonlijk leed, ook maatschappelijke kosten met zich mee. Van ambulance tot politie en van counseling voor nabestaanden tot verlies van menselijk kapitaal. Door deze kosten in kaart te brengen, worden de economische voordelen van preventie en vroegsignalering direct zichtbaar. Voor 2020 schatten we de totale maatschappelijke kosten van suïcides in Nederland op maar liefst ruim 5 miljard euro. Investeren in preventie loont, dat vinden we vanuit Deloitte een belangrijke boodschap. Ons Nederlandse zorgsysteem is nog te vaak curatief ingestoken. Artsen worden betaald voor een uitgevoerde behandeling en instellingen krijgen geld voor verleende hulpdiensten. Maar voor preventie is financiering een stuk moeilijker rond te krijgen. En dat terwijl een suïcide zeer impactvol is, voor mens en maatschappij.”

Lees het rapport

De golfbeweging is ongekend

Helaas weet Rob uit eerste hand hoeveel impact een suïcide heeft. “Mijn vrouw heeft tien jaar geleden zelfmoord gepleegd. De golfbeweging die zo’n afschuwelijk incident teweeg brengt, is ongekend. De heftigheid ervan zorgt voor een jarenlange nasleep. Niet alleen voor directe familie, maar ook voor vrienden en collega’s”, vertelt hij. “Natuurlijk heb ik vanuit mijn persoonlijke ervaring een sterke overtuiging dat preventie enorm belangrijk is. Maar mentaal welbevinden is ook voor een werkgever als Deloitte van groot belang. Mijn vrouw werkte bij een grote corporate, een bedrijf net als Deloitte. Ook bij ons kunnen er dus collega’s rondlopen die mentaal uit balans zijn. Het is onze taak als werkgever om daar oog en oren voor te hebben. Met de Deloitte Impact Foundation ondersteunen we inmiddels al meerdere jaren belangeloos de Stichting 113 Zelfmoordpreventie met onze kennis en kunde. Samen kunnen het taboe op praten over mentale onbalans doorbreken.”

Erover durven praten

“Deloitte heeft een belangrijke voorbeeldfunctie”, gaat Monique verder. “Vandaar dat het zo waardevol is dat de Deloitte Impact Foundation onze visie deelt en het belang van preventie onderschrijft. Het gaat om erkennen, herkennen en de stap durven nemen erover te praten. Per dag sterven in Nederland vijf mensen door zelfmoord en maar liefst 60 procent daarvan is op dat moment niet in zicht van de zorg. Erover praten via onze online chat of met onze hulpverleners die 24/7 beschikbaar zijn via 113 is belangrijk om perspectief te kunnen bieden in de uitzichtloze tunnel. Iedereen kan leren hoe je het gesprek over zelfdoding voert, 113 heeft daar een online training voor ontwikkeld. En om dit gesprek te stimuleren zijn we de publiekscampagne 1K Z1E J3 gestart. Maar we kunnen nog veel meer doen en dat kost geld. 

Handen sneller op elkaar

Met het onderzoek van Deloitte hoopt Stichting 113 Zelfmoordpreventie de handen sneller op elkaar te krijgen en een structurele, stevige financiering te bewerkstelligen. Monique: “De resultaten geven een duidelijk signaal. Iedereen weet dat het psychische leed na een suïcide onbeschrijflijk groot is. Maar ik had niet verwacht dat de economische gevolgen daarnaast maar liefst ruim 5 miljard euro per jaar, 2,8 miljoen euro per suïcide, kunnen bedragen. Investeren in veiligheid vinden we de normaalste zaak van de wereld. Maar er sterven jaarlijks drie keer meer mensen aan suïcide dan er verkeersslachtoffers zijn. Het wordt tijd dat we ook voldoende gaan investeren in mentaal welbevinden.”

Lees dit artikel in het engels

English translation

The Deloitte Impact Foundation

Through the Deloitte Impact Foundation, Deloitte is committed to bring a positive impact to society. We share our core competences, knowledge and network in societal initiatives to make an impact in the fields of education & employment, sustainability and inclusive society. Read more about the Deloitte Impact Foundation and view our other initiatives.

Did you find this useful?