Titel toevoegen

Press releases

Vrouwen nemen slechts 16,9 procent van bestuursfuncties wereldwijd in

Rapport geeft trage vooruitgang genderdiversiteit op boardroom niveau weer

12 november 2019

De zesde editie van het Deloitte rapport: Women in the Boardroom: A Global Perspective geeft een overzicht van de inspanningen en vooruitgang die in meer dan 60 landen is geboekt om het aantal vrouwen in bestuurs- en toezichthoudende functies wereldwijd te vergroten.

Een van de belangrijkste uitkomsten is dat vrouwen wereldwijd slechts 16,9 procent van de bestuurs- en toezichthoudende functies innemen. Dit is een stijging van 1,9 procent ten opzichte van de laatste editie van het rapport dat in 2017 werd gepubliceerd. In Nederland ligt dit percentage hoger dan het wereldwijd gemiddelde. 23 procent van de bestuurs- en toezichthoudende functies wordt bekleed door vrouwen ten op zichte van 21,4 procent in 2016. De cijfers onderstrepen een bekende uitdaging: vrouwen zijn grotendeels ondervertegenwoordigd in raden van bestuur en raden van commissarissen en de vooruitgang op dit vlak is nog steeds nihil te noemen.

“Als de wereldwijde trend zich voortzet met een huidige snelheid van ongeveer 2 procent toename van vrouwen op bestuursniveau per jaar, dan duurt het nog minstens 30 jaar voordat we kunnen spreken over gendergelijkheidin de bestuurskamer, en dat is veel te lang zegt Caroline Zegers, Lead Executive Women Program and Partner Executive and Equity Compensation bij Deloitte.

Hoewel het wereldwijde gemiddelde een kleine stijging liet zien, kunnen slechts zes landen ter wereld een gemiddelde van meer dan 30 procent vrouwen op boardroom niveau claimen (Noorwegen, Frankrijk, Zweden, Finland, Nieuw-Zeeland en België.) Noorwegen, België en Zweden hebben wetgeving inzake genderquota geïmplementeerd, terwijl de andere helft diversiteitsinspanningen zonder genderquota heeft aangepakt.

Meer vrouwelijke CFO’s dan CEO’s wereldwijd

Vrouwen bekleden wereldwijd 4,4 procent van de CEO-functies. In Nederland is 5,5 procent van de CEO-functies in handen van vrouwen. Als we kijken naar de rol van de CFO doen vrouwen het iets beter 12,7 procent van alle CFO-functies wereldwijd wordt bekleed door vrouwen, 3 keer meer dan CEO-functies. In Nederland ligt dit percentage op 10 procent.

Industrieën waarin vrouwen actief zijn op boardroom niveau in Nederland : Financial Services (28 procent), Energy & resources (25 procent), consumer business (24,7 procent), Manufacturing (22,9 procent). Het minst vertegenwoordigd op bestuursniveau zijn vrouwen werkzaam in de Technologie, media en Telecommunicatie sector (16,9 procent. Deze laatste sector laat in Nederland zelfs een afname zien van 4,1 procent ten opzicht van het rapport in 2017.

“De toon van verandering moet vanaf de top worden ingezet - gendergelijkheid een prioriteit in de hele organisatie maken en management verantwoordelijk houden om vooruitgang te boeken. De cijfers uit dit onderzoek geven weer dat we er echt nog niet zijn en inzet moeten blijven tonen om positieve verandering te realiseren” vervolgt Zegers.

Verschillende studies hebben herhaaldelijk aangetoond dat het vergroten van diversiteit niet alleen het juiste is om te doen voor de cultuur van een organisatie, maar ook leidt tot betere bedrijfsresultaten. Meer diversiteit leidt tot slimmere besluitvorming, draagt bij aan de bedrijfsresultaten en stimuleert onder andere innovatie. De voordelen van diversiteit reiken verder dan de vier muren van een organisatie. Het effect van vrouwen in de bestuurskamer of in de raad van commissarissen, zoals het afbreken van stereotypen, het aanmoedigen van meisjes en jonge vrouwen om een carrière te vinden die traditioneel wordt gedomineerd door mannen, en het verkleinen van de loonkloof zijn allemaal belangrijke stappen op weg naar meer economische kansen voor vrouwen en naar meer inclusieve arbeidskrachten en samenlevingen.

Toch zijn er nog steeds veel barrières voor genderdiversiteit in de bestuurskamer en op de werkvloer in het algemeen. Verouderde werkplekculturen, onbewuste vooringenomenheid en gebrek aan support zijn slechts enkele van de factoren die voorkomen dat veel vrouwen senior leidinggevende functies vervullen.

Download hier het hele rapport

Over het Women in the boardroom-rapport: een wereldwijd perspectief

MSCI ESG Research Inc. verzamelde namens Deloitte Global gegevens over de diversiteit in de directiekamer van bijna 8.648 bedrijven in 49 landen verspreid over Azië, de Stille Oceaan, Noord- en Zuid-Amerika en EMEA. De gegevens zijn verzameld vanaf 15 december 2018. Op basis van deze gegevens bevat de publicatie Women in the Boardroom een globale, regionale en landenanalyse van de vooruitgang die is geboekt op weg naar een grotere diversiteit van de raden.

Het bevat ook een uitsplitsing van hoe goed vrouwen zijn vertegenwoordigd in directiekamers in 6 belangrijke sectoren: financiële dienstverlening; consumentenbedrijf; technologie; media en telecommunicatie; fabricage; biowetenschappen en gezondheidszorg; en energie en hulpbronnen.

Om deze gegevens aan te vullen, heeft Deloitte Global informatie verzameld over diversiteitsquota en andere initiatieven voor bestuursdiversiteit uit 17 extra landen. Dus in totaal onderzoekt de publicatie de inspanningen van 66 landen om genderdiversiteit in de bestuurskamer te bevorderen.

Did you find this useful?