WorldClass | Deloitte Impact Foundation

Article

Het WorldClass educatieprogramma: 'Samen maken we het verschil'

Een beter toekomstperspectief voor 900.000 kwetsbare mensen, ondersteund door de Deloitte Impact Foundation

Met het WorldClass Programma heeft Deloitte de ambitie om wereldwijd 100 miljoen mensen een beter toekomstperspectief te geven tegen 2030. Dit betekent dat we in Nederland de komende tien jaar elk jaar minstens 75.000 mensen willen bereiken. Hoe? Door met de Deloitte Impact Foundation onze professionele vaardigheden en expertise te benutten. Door schaalbare en duurzame projecten neer te zetten. En door samen te werken met zoveel mogelijk waardevolle partners. Samen maken we een krachtige impact en kunnen we de toekomst verbeteren.

Wereldwijd blijven miljoenen leerlingen en studenten achter, niet in staat om hun ambities en potentieel waar te maken. Deloitte kan hier als professionele dienstverlener aan bijdragen om het tij te keren. Vandaar dat we met het WorldClass Programma tot in ieder geval 2030 onze expertise  zullen inzetten om de positie op de arbeidsmarkt en de kansengelijkheid in het onderwijs voor leerlingen en studenten te verbeteren. Kansenongelijkheid verminderen en ontwikkeling van elk talent, daar gaan we voor!

Lees dit artikel in het engels

English translation

Voor wie?

Het Nederlandse WorldClass Programma richt zich voornamelijk op leerlingen in het primair onderwijs (PO), voortgezet onderwijs (VO) en middelbaar beroepsonderwijs (MBO) in de kwetsbare wijken in de grote steden. Uit analyse blijkt namelijk dat burgers met een verminderd arbeidsmarktperspectief veelal vanaf hun geboorte te maken hebben met kansenongelijkheid. Er is nog een grote slag te maken in het voorbereiden van kinderen op een onderwijscarrière en baan in de kenniseconomie. Daarnaast zijn er veel MBO-opleidingen die niet goed aansluiten bij de actuele vraag vanuit het bedrijfsleven. Leerlingen ontvangen daardoor een diploma waarmee ze niet direct aan de slag kunnen.

Met het WorldClass Programma willen we op deze actuele problematiek inspelen. Het bevorderen van kansengelijkheid vormt daarin een rode draad, evenals extra aandacht voor speciale doelgroepen zoals vluchtelingen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Wat en hoe?

Om in tien jaar tijd elk jaar 75.000 mensen te kunnen bereiken, zullen we een grote impact moeten maken. Maar kwaliteit is belangrijker dan kwantiteit. Vandaar dat de projecten van het WorldClass Programma aan belangrijke voorwaarden moeten voldoen. Het moeten meetbare, impactvolle en innovatieve  projecten zijn waaraan Deloitters vanuit alle expertisegebieden kunnen bijdragen. Elk project moet direct impact hebben op minimaal 1.000 mensen tegelijk.

We zetten de kennis en kunde van onze Deloitters kosteloos in door het geven van workshops over digitale vaardigheden en financiële gezondheid. Daarnaast geven wij gastlessen over thema's als energie transitie en softskills zoals communicatie- en sollicitatievaardigheden. 

Met wie?

Deloitte heeft een breed netwerk en is goed in het bouwen en managen van ecosystemen. Voor het WorldClass Programma willen we publiek-private samenwerkingen stimuleren. We werken zoveel mogelijk samen met partners die al een infrastructuur en uitvoeringsorganisatie hebben. Daar waar waardevol brengen we ook partners onderling met elkaar in contact. De samenwerkingspartners zijn in twee groepen te verdelen. Ten eerste de partners die Deloitte gaat professionaliseren zodat zij meer impact kunnen maken op de doelgroep. En ten tweede de partners waarmee we gezamenlijk in de uitvoering aan de slag aan. 

Projecten

Verschillende projecten zijn al gestart of staan op de planning om binnenkort te starten. Een aantal voorbeelden: 

Onderwijs Alliantie

De Onderwijs Alliantie is een publiek-private samenwerking die basisscholen in achterstandswijken ondersteunt met hun initiatieven om kansenongelijkheid van leerlingen tegen te gaan en het lerarentekort helpen op te lossen. 

JINC

Ieder kind heeft talent. Ook de honderdduizenden Nederlandse kinderen die opgroeien in een omgeving met veel werkloosheid en weinig rolmodellen. Daarom strijdt JINC voor een maatschappij waarin je achtergrond niet je toekomst bepaalt. Om dat te bereiken, helpt JINC kinderen van 8 tot 16 jaar aan een goede start op de arbeidsmarkt. Via het JINC-programma maken ze kennis met allerlei beroepen, ontdekken ze welk werk bij hun talenten past en leren ze solliciteren. 

Campus 010

Stichting Campus010 biedt leerzame en inspirerende programma’s aan in schoolvakanties én daarbuiten, die aansluiten op de bestaande leerlijnen van scholen om de groei van de leerlingen samen te kunnen bestendigen. Kinderen krijgen extra les en begeleiding bij de kernvakken en op tal van andere thema’s. 

Scaling Social Enterprises

Deloitte helpt op dit moment zeven Social Enterprises die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst hebben met het opschalen van hun ondernemingen om meer mensen binnen deze doelgroep aan het werk te helpen.

Lees hier meer impactvolle verhalen van onze WorldClass projecten.

De Deloitte Impact Foundation

Via de Deloitte Impact Foundation zet Deloitte zich in voor een positieve impact op de samenleving. We geloven dat we het grootste verschil kunnen maken door onze kerncompetenties, kennis en netwerk te delen in maatschappelijke initiatieven. En daarmee impact te maken op het gebied van onderwijs & werkgelegenheid, duurzaamheid en een duurzame samenleving. Samen zoeken onze mensen en partners de verbinding om onze impact op de samenleving te vergroten. Lees meer over de Deloitte Impact Foundation en bekijk onze projecten.

Did you find this useful?