COVID-19 en het strafrechtsysteem

Article

COVID-19 en het strafrechtsysteem

Hoe behoud je het momentum voor duurzame verandering?

COVID-19 heeft geleid tot ongekend grote veranderingen in het beleid en de praktijk binnen rechtssystemen. Hoe kunnen deze veranderingen het momentum bieden voor een duurzame transformatie van het rechtssysteem?

COVID-19 heeft de strafrechtsystemen over de hele wereld radicaal veranderd. Het heeft invloed gehad op onder andere de patronen van criminaliteit, het vermogen van de autoriteiten om bepaalde misdrijven, zoals kindermishandeling, op te sporen en de reactie van het gerecht op de gevolgen van de pandemie.

Sommige leiders van het rechtssysteem hebben in een ongekend tempo grote veranderingen in beleid en praktijk geïnitieerd. Er zijn nieuwe werkmethoden geïntroduceerd, technologieën die worden gebruikt om werken op afstand te vergemakkelijken en vernieuwde protocollen om prioriteit te geven aan hoogrisico-overtredingen. Uit onderzoek van Deloitte blijkt dat deze veranderingen tijdens de crisis werden vergemakkelijkt door een meer samenwerkende aanpak tussen agentschappen.

Hoewel leiders positief zijn over de voordelen van de veranderingen, zijn er ook enkele zorgen. Er is bijvoorbeeld een achterstand op sommige gebieden, zoals rechtbanken en reclasseringsdiensten, en de langetermijnimpact van COVID-19 op het rechtssysteem is nog onbekend.

Om de pandemie te gebruiken als katalysator voor systeemtransformatie beginnen justitieleiders drie fundamentele vragen te stellen:

  • Hoe kun je de beste van de door COVID-19 geïnspireerde veranderingen behouden en tegelijkertijd effectief omgaan met de gevolgen van recente gebeurtenissen?
  • Hoe kunnen fundamentele veranderingen worden aangebracht in gebieden waar de pandemie een nieuwe of veranderde behoefte heeft blootgelegd?
  • Hoe verzamel je snel de juiste informatie om ervoor te zorgen dat de best mogelijke beslissingen worden genomen bij de voortdurende servicetransformatie?

Op basis van de uitkomsten van interviews met meer dan 50 senior leiders onderzoekt dit artikel hoe COVID-19 rechtssystemen over de hele wereld heeft beïnvloed, deelt voorbeelden van hoe leiders hebben gereageerd en aangepast, en bespreekt elk van de drie bovenstaande vragen.

COVID-19 and the criminal justice system

Onderzoek “De toekomst van het strafrecht”

Dit artikel is onderdeel van de internationale serie artikelen “De toekomst van het strafrecht”. Deze artikelen zijn het resultaat van een internationaal Deloitte onderzoek in zes verschillende geografieën, waarbij meer dan honderd leiders uit justitie en de strafrechtketen zijn betrokken. Lees alle artikelen hier:

  1. De toekomst van het strafrecht
  2. Prioritering van veranderingen in het rechtssysteem
  3. COVID-19 en het strafrechtsysteem
  4. Prioriteiten voor hervorming van het rechtssysteem

Karen van Monsjou - Projectleider

“In de collectie artikelen over de Toekomst van het Strafrecht, hebben we ook één artikel gewijd aan de respons van de Justitiële systemen op de mondiale COVID-19 pandemie. Dit vanuit de gedachte dat de lockdown in verschillende landen tot creatieve oplossingen heeft geleid die het vliegwiel kunnen zijn van de digitale transformatie waar alle landen voor aan de lat staan.

Een rode draad in alle interviews bleek (uiteraard) de (opgelopen) doorlooptijden en daarmee dus de zorg voor het oplossen van de achterstanden. Onder druk blijkt er dan toch veel versneld te kunnen worden; co-creatie tussen partijen uit de keten om digitale (boeking) systemen uit de grond te stampen, beleid aangepast, op afstand werken mogelijk gemaakt en nog meer relevante voorbeelden. In dit artikel wordt toegelicht hoe leiders zich hebben georganiseerd op de impact van COVID-19 en worden de creatieve oplossingen besproken.”

Did you find this useful?