De toekomst van het strafrecht

Article

De toekomst van het strafrecht

De uitdagingen van het strafrecht in een tijd vol onzekerheid

Om de strafrechtketen van de toekomst vorm te geven, is het essentieel om niet alleen de megatrends uit het verleden en vandaag te kennen, maar ook de strafrechtelijke context over vijf, tien en zelfs twintig jaar.

De impact van COVID-19 zal generaties lang aanhouden - op het gebied van gezondheid, onderwijs, werkgelegenheid en daarbuiten. Elke verandering die de patronen van het sociale leven beïnvloedt kan van invloed zijn op de patronen en verschijningsvormen van criminaliteit. Bijvoorbeeld naarmate er meer van onze economische activiteiten online plaatsvinden volgen criminele activiteiten deze beweging. De impact van economische en sociale ontwrichting op criminaliteit als gevolg van bijvoorbeeld COVID-19 is minder zeker.

The future challenges facing criminal justice systems

In dit artikel beschrijft Deloitte de toekomst van het strafrecht wereldwijd op basis van drie perspectieven:

  • Reflectie op het verleden: Megatrends en veranderde patronen
  • Beleef het heden: De grote problemen en toonaangevende ontwikkelingen van vandaag
  • Droom de toekomst: Toekomstige mogelijkheden en scenario’s

Deze perspectieven kunnen worden gebruikt om scenario’s te ontwikkelen die het mogelijk maken strafrecht wereldwijd te transformeren. Hoewel de stappen van ‘Beleef het heden’ en 'Droom de toekomst' sterk verschillen van land tot land - en ook de realisatie van deze toekomstige scenario's - wordt verwacht dat de beschreven megatrends van toepassing zijn op strafrechtsketens wereldwijd.

Onderzoek “De toekomst van het strafrecht”

Dit artikel is onderdeel van de internationale serie artikelen “De toekomst van het strafrecht”. Deze artikelen zijn het resultaat van een internationaal Deloitte onderzoek in zes verschillende geografieën, waarbij meer dan honderd leiders uit justitie en de strafrechtketen zijn betrokken. Lees  alle artikelen hier:

  1. De toekomst van het strafrecht
  2. Prioritering van veranderingen in het rechtssysteem
  3. COVID-19 en het strafrechtsysteem
  4. Prioriteiten voor hervorming van het rechtssysteem

Karen van Monsjou - Projectleider

“In de afgelopen maanden hebben we vanuit Deloitte, met 6 geografieën (UK, US, Canada, Australië, India en Nederland), gesproken met onze contacten in de strafrechtsketens. Er is een variëteit aan professionals gesproken; leiders van (Nationale) politie corpsen, de top van de rechtspraak, beleidsmakers van gevangeniswezen, de top van Ministeries van Justitie en Veiligheid, rechters, officieren van Justitie en nog veel meer. Ruim 100 interviews hebben een schat aan informatie opgeleverd.

Wij vinden het van belang iets terug te doen voor dit maatschappelijk zeer relevante domein. We willen graag mooie inzichten, oplossingen en ideeën die we tegen komen breed delen. En wij waren ook benieuwd naar de parallellen die we zouden tegen komen, en de verschillen die mogelijk weer inzichten zouden kunnen leiden.

In dit eerste artikel uit een reeks van tien artikelen blikken we op de uitdagingen voor de strafrechtketens wereldwijd. Hoewel we hadden verwacht hier meer parallellen te vinden, is toch gebleken dat de manier waarop het justitiële systeem is geaard in belangrijke mate bepaald hoe het wordt beleefd door de professionals. Met globalisering, digitale uitdagingen en de COVID-19 crisis zijn er naar de toekomst toe wel grote trends waarin we kunnen leren van elkaar of zelfs samen kunnen werken.”

Voor meer informatie over dit onderwerp en de andere artikelen in deze serie, bekijk dan de website!

Did you find this useful?