Defensie, Justitie en Veiligheid

Article

Defensie, Justitie en Veiligheid

Defensie, Justitie en Veiligheid hebben één centrale missie: het creëren van een veiligere en rechtmatigere samenleving. Door cybercrime, innovatie en digitalisering staan de ministeries voor uitdagingen die eerder niet bestonden. Ook de media speelt hier flink op in, wat vraagt voor extra investeringen en meetbare resultaten.

Door ons netwerk door de gehele keten kennen wij de ministeries goed, en helpen wij bij ketenintegratievraagstukken, HR uitdagingen, innovatie expedities en digitaliseringsvraagstukken.

Ketenintegratie

Het Ministerie van J&V bestaat uit diverse onderdelen waarin de samenwerking kan worden geoptimaliseerd. Deloitte is door middel van input uit de diverse organisaties een ‘metrokaart’ aan het ontwikkelen waarbij het ketenproces gevisualiseerd wordt en knelpunten zichtbaar worden gemaakt.

HR uitdagingen

Door vergrijzing en de onvoorspelbaarheid van bedreigingen is het gewenst om een adaptieve krijgsmacht te ontwikkelen, en een flexibeler personeelsbestand te ontwikkelingen. Dit kan bijvoorbeeld door publiek-private samenwerking, beter inzet van veteranen en oud-personeel en een efficiëntere bedrijfsvoering door middel van robotics en agile-structuren.

Innovatie expedities

GovLab, het innovatiemerk van Deloitte in de publieke sector heeft nationaal en internationaal diverse ervaringen opgedaan om te innoveren binnen complexe organisaties zoals Defensie en J&V. Door middel van Microlearnings, een leermethode met korte, intensieve modules, en Design sprints, waar er in korte tijd oplossingen worden bedacht voor problemen helpt GovLab innovatie te stimuleren en te realiseren.

Digitaliserings- en cybervraagstukken

Door toenemende dreiging van cyberaanvallen is het noodzaak om een goede strategie te ontwikkelen, digitale infrastructuur neer te zetten en een noodplan klaar te hebben wanneer deze dreigingen waarheid worden. Door onze kennis en ervaring op zowel digitale infrastructuur als cyber kunnen wij dit integraal oplossen waarbij de burger centraal blijft staan.

Naast deze uitdagingen zijn er nog diverse andere vraagstukken waar Deloitte Defensie, Veiligheid en Justitie de afgelopen jaren mee heeft geholpen. Neem gerust contact op voor meer informatie, of lees meer artikelen op de publieke sector pagina.

Did you find this useful?