Financiering Illustratieprojecten Health~Holland

Article

Financiering Illustratieprojecten Health~Holland

De topsector Life Sciences en Health stimuleert onderzoek door publiek-private samenwerkingen binnen het maatschappelijke thema gezondheid & zorg te ondersteunen. Een van de implementatie-instrumenten is het illustratieproject: een project dat illustreert dat men de G&Z missies reeds realiseert en laat zien hoe dat gebeurt. De grootste en meest uitdagende missie die met deze projecten bereikt dient te worden is het terugdringen van de gezondheidsverschillen tussen de hoogste en laagste sociaaleconomische groepen met 30% tegen 2040.

Illustratieprojecten

Dit zijn projecten die het paradepaardje van de coalitie gezondheid en zorg moeten zijn. Projecten waarmee aan Nederland en de rest van de wereld kan worden laten zien waartoe de Nederlandse innovatieve Life Sciences en Health sector toe in staat is. Deze projecten focussen zich op oplossingen voor kwetsbare mensen. Dit is in overeenstemming met de Centrale missie: het beperken van gezondheidsverschillen tussen sociale groepen. De opbrengsten en vooruitgang uit de illustratieprojecten moeten een concrete bijdrage leveren aan de toekomstbeelden van het MT G&Z. Een combinatie van twee missies uit de KIA en een missie van de andere maatschappelijke thema’s; Landbouw, Water en Voedsel; Energietransitie en Duurzaamheid; en Veiligheid.

 

Missies Kennis- en innovatieagenda (KIA) 2020-2023

Centrale missie:

 • In 2040 leven alle Nederlanders tenminste vijf jaar langer in goede gezondheid, en zijn de gezondheidsverschillen tussen de laagste en hoogste sociaaleconomische groepen met 30% afgenomen.
 • In 2040 is de ziektelast als gevolg van een ongezonde leefstijl en ongezonde leefomgeving met 30% afgenomen.
 • In 2030 wordt zorg 50% meer in de eigen leefomgeving georganiseerd, samen met het netwerk rond mensen.
 • In 2030 is van de mensen met een chronische ziekte of levenslange beperking het deel dat naar wens en vermogen kan meedoen in de samenleving met 25% toegenomen
 • In 2030 is de kwaliteit van leven van mensen met dementie met 25% toegenomen.

Voorwaarden

 • Het onderzoek draagt bij aan de realisatie van de missies uit de KIA;
 • Het onderzoek is van kwalitatief hoog niveau;
 • Het onderzoek heeft een specifieke bijdrage aan de centrale missie;
 • Het consortium bestaat uit tenminste een onderneming met winstoogmerk en een onderzoeksorganisatie;
 • Het project omvat fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling, of een combinatie daarvan;
 • Het project wordt gezamenlijk uitgevoerd en is voor rekening en risico van het gehele consortium;
 • De hoofdaanvrager is gevestigd in Nederland;Het project duurt minimaal 2 jaar en maximaal 3 jaar;
 • Randvoorwaarden gespecificeerd in call.

Toetsingscriteria

Relevantie: Vernieuwend en economische impact, maatschappelijk

Haalbaarheid: juiste expertise, faciliteiten, quadrupel helix.

Wetenschappelijk: gedetailleerd en doelen zijn duidelijk, heldere criteria
 

Financiering

 • PPS: elke privaat geïnvesteerde euro wordt door de overheid beloond met 30 cent aan toeslag
 • Minimaal € 350.000 en maximaal € 600.000 PPS-toeslag, looptijd 36 mnd.
 • Fundamenteel: 75%, Industrieel 50%, Experimentele ontwikkelingen 25%.CC
   

Deloitte Gi³-team

Ons subsidieteam bestaat uit subsidieprofessionals, fiscalisten en professionals op het gebied van life sciences en technische werkgebieden. Dit is in onze ervaring de perfecte combinatie om tot een succesvolle subsidieaanvraag te komen.

Did you find this useful?