Future of Criminal Justice

Article

Prioritering van veranderingen in het rechtssysteem

Wat zijn de prioriteiten van de burgers voor verandering?

De roep om hervormingen in het strafrecht neemt toe. Hoe kunnen de prioriteiten van burgers worden bepaald om te komen tot wezenlijke resultaten in de hervorming van het rechtssysteem?

Rechtssystemen lijken een aantal duidelijke doelen te hebben in de vorm van criminaliteitsbeperking en handhaving van de rechtsstaat. Maar er zijn tal van concurrerende doelstellingen en prioriteiten voor strafrechtelijke instanties. Het vinden van de juiste balans tussen deze verschillende doelen vereist niet alleen het professionele oordeel van leiderschap en data om eventuele veranderingen te ondersteunen, maar de afweging van publieke waarden. Hierdoor is het definiëren van de doelen van elk rechtssysteem een inherent politieke keuze die moet worden gebaseerd op de voorkeuren van burgers.

Helaas zijn de opvattingen van burgers over misdaad en strafrecht notoir moeilijk te meten. Als onderdeel van een internationaal onderzoek dat Deloitte over dit onderwerp uitvoert, hebben we geconstateerd dat er veel internationale literatuur is gepubliceerd over de methodologie van het meten van publieke sentimenten. Hieruit concluderen wij dat enquêtes en andere tools kritisch moeten worden geïnterpreteerd.

 

Understanding public priorities for criminal justice

Dit internationale blog behandelt literatuur en methoden om de publieke voorkeuren te integreren in de hervorming van het strafrecht. 

Lees verder

Onderzoek “De toekomst van het strafrecht”

Dit artikel is onderdeel van de internationale serie artikelen “De toekomst van het strafrecht”. Deze artikelen zijn het resultaat van een internationaal Deloitte onderzoek in zes verschillende geografieën, waarbij meer dan honderd leiders uit justitie en de strafrechtketen zijn betrokken. Lees alle artikelen hier:

  1. De toekomst van het strafrecht
  2. Prioritering van veranderingen in het rechtssysteem
  3. COVID-19 en het strafrechtsysteem
  4. Prioriteiten voor hervorming van het rechtssysteem
Did you find this useful?