Hoogtepunten uit het coalitieakkoord voor digitale ethiek

Article

Hoogtepunten uit het coalitieakkoord voor digitale ethiek

Uitdagingen bij het implementeren van de digitaliseringsplannen

Het nieuwe kabinet Rutte-IV heeft digitalisering tot een van haar prioriteiten gemaakt. Lees hier welke digitaliseringsplannen volgens Deloitte’s Digital Ethics team extra aandacht verdienen in de vertaalslag van het akkoord naar de praktijk.

Digitalisering biedt grote kansen voor onze samenleving en economie. De effecten van digitalisering zijn dan ook overal zichtbaar. Denk bijvoorbeeld aan AI-toepassingen die weginspecties automatiseren, de logistieke planning van bedrijven verbeteren of artsen ondersteunen bij het diagnosticeren van kanker. De nieuwe regering wilt deze kansen optimaal benutten met “uitstekende digitale vaardigheden, een sterke Europese digitale markt, hoogstaande digitale infrastructuur en ambitieuze samenwerking in technologische innovatie”.

Tegelijkertijd erkent deze nieuwe regering dat digitalisering gepaard moet gaan ‘spelregels, toezicht en strategische autonomie’ om een stabiele democratische rechtsstaat te waarborgen. Hiermee wordt gepoogd de negatieve effecten van digitalisering te beperken, zoals vooringenomen algoritmes die leiden tot discriminerende uitkomsten, een groeiende digitale ongelijkheid en de grote schaal waarop desinformatie wordt verspreid via grote online platforms.

Het vergt grote inspanningen om deze digitaliseringsplannen te vertalen naar de praktijk. Dit rapport gaat daarom in op de punten uit het coalitieakkoord die volgens ons extra aandacht verdienen wanneer ze in praktijk worden gebracht. In het bijzonder leggen wij de nadruk op de volgende onderwerpen: toezicht op algoritmes, digibetisme, overheidsregulering, data- en marktmacht van techgiganten en desinformatie.

Download onze reactie op het coalitieakkoord en lees meer over welke digitaliseringsplannen extra aandacht verdienen in de vertaalslag van het akkoord naar de praktijk.

Did you find this useful?