Waarom overheden verder moeten kijken dan kosten-batenanalyse

Article

Infrastructuur: waarom overheden verder moeten kijken dan kosten-batenanalyse

Nu investeringen toenemen is het tijd voor een nieuwe aanpak

Het is tijd om de toekomst nieuw leven in te blazen en opnieuw vorm te geven. Infrastructuur speelt een cruciale rol bij het vormgeven van de toekomst en het versterken van onze economie vandaag, maar niet zonder uitdagingen.

Overheden hebben van oudsher vertrouwd op kosten-batenanalyse (CBA) om grote projecten te prioriteren, maar CBA is in het beste geval beperkt en in het slechtste geval misleidend. Nu investeringen in infrastructuurstimulansen toenemen, is het tijd voor een nieuwe aanpak. In dit rapport delen Deloitte en Oxford Global Projects nieuwe strategieën over hoe overheden prioriteit kunnen geven aan hun investeringen in infrastructuurstimulansen.

Terwijl landen proberen te herstellen van de aanhoudende COVID-19-pandemie, worden infrastructuuruitgaven gezien als een oplossing voor het stimuleren van economieën wereldwijd. Infrastructuur wordt vaak de "ruggengraat" van een gezonde economie genoemd. Wanneer dit goed wordt gedaan, kunnen investeringen in infrastructuurstimulansen niet alleen het economisch herstel van de effecten van COVID-19 versnellen, maar kunnen ook de vooruitgang versnellen bij het aanpakken van andere kwesties, zoals sociale behoeften en de effecten van klimaatverandering.

Aangezien de overheidsschuld door de COVID-19-crisis dramatisch is gestegen, moeten overheden stimuleringsinvesteringen zo ver mogelijk oprekken. Historisch gezien is kosten-batenanalyse (CBA) gebruikt als basis voor een goede projectbeoordeling en projectprioritering. In het beste geval biedt CBA echter slechts een beperkt beeld van de potentiële uitkomst van investeringen - en in het slechtste geval kan het ronduit misleidend zijn.

De onnauwkeurigheden in verband met CBA zijn onlangs het brandpunt geweest van discussie en onderzoek in zowel academische als industriële sectoren. De meeste kritieken op CBA benadrukken dat dergelijke tools beperkt zijn, omdat ze meestal alleen gemakkelijk meetbare kosten en baten omvatten. Terwijl de bredere sociale impact van infrastructuuroplossingen wordt genegeerd, waarvan wij geloven dat ze een belangrijke rol zouden moeten spelen in de prioritering van infrastructuur.

Andere kritieken zijn ernstiger en roepen op tot hervorming, terwijl wordt betoogd dat de huidige CBA onnauwkeurig is, omdat deze geen rekening houdt met variabiliteit en systematische vooroordelen die van invloed zijn op projectresultaten. De onnauwkeurigheid van de CBA werd onlangs benadrukt door Flyvbjerg en Bester (2022), die stellen dat kosten- en batenramingen onnauwkeurig en bevooroordeeld zijn en dus niet kunnen worden gebruikt om bewijs te leveren over de waarde van projectinvesteringen.

Investeringen in overheidsinfrastructuur zijn aanzienlijk, maar overheden vallen vaak ten prooi aan het op een gebrekkige manier prioriteren. Dit voorkomt dat infrastructuur zijn maximale potentiële impact bereikt, wat resulteert in gemiste kansen voor de omgevingen waarvoor deze projecten zijn ontworpen. Deze negatieve impact wordt nog verergerd door het verlies van kansen van betere opties die niet doorgaan of die minder middelen toegewezen krijgen.

Om de zwakke punten in verband met CBA te overwinnen, onderzoekt dit rapport de huidige benaderingen van projectprioritering en stelt het verschillende alternatieve strategieën voor die organisaties kunnen gebruiken om de effectiviteit van hun infrastructuurinvesteringen te verbeteren. Hoewel er nog een weg te gaan is voordat alle infrastructuurinvesteringen de juiste prioriteit krijgen, kan het aannemen van deze strategieën overheden positioneren om minder bevooroordeelde, beter geïnformeerde beslissingen over de toewijzing van middelen te nemen.

Om infrastructuurprojecten effectief te prioriteren, is het daarom belangrijk om de volgende principes toe te passen:

Betrek de samenleving

Onderneem actie om de standpunten van de bredere samenleving (en niet alleen de meest vocale of bevoorrechte) in een vroeg genoeg stadium op te nemen om het project vorm te geven. Naast het beperken van acties vanuit de gemeenschap biedt dit projectontvangers toegang tot de infrastructuur die hen het beste dient.

Stap niet in de kosten-baten denkfout

Vertrouw niet alleen op CBA. Krijg robuustere schattingen door datagestuurde methoden te gebruiken. Evenzo moeten projecties een passend niveau van onzekerheid en potentiële variatie weerspiegelen (er is bijvoorbeeld een kans van 40% tot 60% dat deze brug €35- €50 miljoen zal kosten, in plaats van te zeggen 'deze brug kost € 35.131.879'). Het combineren van deze maatregelen levert een meer realistische prognose op waarmee verschillende infrastructuurprojecten kunnen worden vergeleken.

Integreer sociale impact gedurende de hele levenscyclus van het project

Deze moeten niet als bijzaak worden aangekleefd, maar door het hele project worden geweven, van het begin op portfolioniveau tot de uiteindelijke dagelijkse activiteiten. Gebruik het infrastructuurproject om sociaal goed en verandering te bewerkstelligen, evenals fysieke transformatie.

How should governments prioritize infrastructure stimulus investments?

Co-auteurs:

  • Andreas Leed, Head of Data Science, Oxford Global Projects
  • Karlene Argard, Senior Consultant, Oxford Global Projects

 

Geciteerde bijdragers:

  • Bent Flyvbjerg, Executive Chairman and Co-Founder of Oxford Global Projects, Professor and Chair of Major Programme Management at Oxford University’s Saïd Business School
  • Dr. Alexander Budzier, CEO and Co-Founder of Oxford Global Projects, Fellow in Management Practice at Oxford University’s Saïd Business School

 

Verwijzing:

1Flyvbjerg, Bent and Dirk W. Bester, 2022, "How (In)Accurate Is Cost-Benefit Analysis? Data, Explanations, and Suggestions for Reform," in José A. Gómez-Ibáñez and Zhi Liu, eds., Infrastructure Economics and Policy: International Perspectives (Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land Policy), pp. 174-196, url: https://cup.columbia.edu/book/infrastructure- economics-and-policy/9781558444188.

Did you find this useful?