Publiek-private samenwerking bij gebiedsontwikkelingen

Article

Publiek-private samenwerking bij gebiedsontwikkelingen

Eén miljoen extra woningen vraagt om samenwerking tussen markt en overheid

Gebiedsontwikkelingen kunnen met publiek-private samenwerking goedkoper, sneller en beter. Vooral partij-selectie en aanbestedingen kosten vaak onnodig veel tijd, geld en energie, die beter kan worden besteed aan snellere woningproductie en meer kwaliteit.

Eén miljoen extra woningen vraagt om samenwerking tussen markt en overheid

In samenwerking met publieke en private partijen heeft Deloitte Real Estate het initiatief genomen tot dit boekje, tevens een update van een soortgelijke publicatie uit 2008.


Flexibele, minder institutionele samenwerkingen met gezamenlijke prikkels, open boeken en vanuit wederzijds vertrouwen kunnen bijdragen aan de gewenste versnelling en realisatie van de forse woningbouwopgave. In deze publicatie staan vele voorbeelden hiervan opgenomen.

Eén miljoen extra woningen realiseert noch de markt noch de overheid alleen. Goede samenwerking tussen publiek en privaat, met gezamenlijk vormgegeven belangen, op een flexibele wijze en met open vizier is hierbij nodig. Hierbij is het mede zaak alert te blijven op het proces van aanbesteden; partijen raamden eerder de aanbestedingskosten bij gebiedsontwikkeling op ongeveer eenzelfde bedrag als de totale winst in de gehele bouwsector. 

Publiek-private samenwerking bij gebiedsontwikkelingen: sneller, beter en goedkoper

Zes thema's

Aan de hand van eerdere handvatten en van de lessen uit de crisis, formuleerden tien initiatiefnemers zes thema’s, drie over partnering en drie over haalbaarheid in brede zin. 'Om met elkaar nieuwe, andere en succesvolle manieren van ‘polderen in gebiedsontwikkeling (‘polderen in de stad’) te ontdekken en uit te wisselen.'

  • Zet PPS slim in: creëer positieve prikkels tot samenwerking
  • Houd samenwerkingen licht en flexibel: van vaste entiteiten naar arrangementen
  • Blijf alert op aanbesteden: het kan en moet simpeler, sneller en goedkoper
  • Stuur op interactie en gevoel naast inhoud en procedure: van een team van experts naar een expert-team
  • Residueel rekenen: de fictie van een objectieve grondwaarde
  • Maak de investeringen inzichtelijk: haal infrastructuur en gebiedsontwikkeling uit elkaar

Gebiedsontwikkelingen kunnen met publiek-private samenwerking goedkoper, sneller en beter.

Meer informatie

Wilt u meer weten over Gebiedsontwikkeling en publiek-private samenwerking? Neem dan contact op met Jurriën Veldhuizen via +31 (0)88 288 1636

Did you find this useful?