Rijksoverheid - Civil Government

Article

Rijksoverheid

De Rijksoverheid en grote gemeenten staan voor een uitdaging om te transformeren in een tijd waarin er met een vergrootglas wordt gekeken naar uitgevoerde acties en meetbare resultaten. Dit brengt extra druk met zich mee om de juiste keuzes te maken in beleidsvraagstukken, financiën, technologische ontwikkelingen en HR.

Deloitte is kundig op al deze onderdelen, en heeft grote kennis opgedaan, en een breed netwerk in binnen en buitenland van de centrale en lokale overheid. Door het raamcontract op interim management & organisatieadvies (IMOA), financieel advies en auditdiensten zijn wij ook voor kleinere opdrachten direct in te zetten. GovLab is het merk voor innovatie binnen de publieke sector en stimuleren wij door hackatons, masterclasses, nieuwe leermethodes en innovatieve content.

De volgende uitdagingen zijn binnen de overheid veel gehoord:

Beleid

Burgers vragen om beleid die past bij het huidige tijdperk en die tastbare problemen oplost en resultaten oplevert. Data vanuit de gemeente of overheid kan hier uitstekend voor gebruikt worden. Door te sturen op en te werken met data-gedreven beleidsvorming zijn resultaten meetbaar en inzichtelijk. Een voorbeeld hiervan is de preventie van eenzaamheid door data-gedreven beleid.

Operatie en financiën

De rol van de overheid verandert flink. Niet meer ‘zorgen voor’, maar ‘zorgen dat’. Burgers verwachten meer en meer van de overheid dat zij publieke belangen zoals veiligheid effectiever en efficiënter waarborgt. Een goed governancemodel is vereist. Daarnaast is het gewenst het inkoopprocessen te optimaliseren en beter inzicht te krijgen in de uitgaven.

Technologische ontwikkelingen

AI, Robotics Process Automation (RPA) en Blockchain: termen die vaak in het nieuws zijn maar waarvan nog weinig bekend is over de daadwerkelijke voordelen in de overheid en gemeenten. Diverse experts binnen Deloitte hebben dit eigen gemaakt en helpt de overheid om dit ook daar toe te passen. Vooral Robotics Process Automation (RPA) is bewezen en is al bij enkele overheden of uitvoeringsorganisaties actief.

HR

Ook op HR zijn er diverse uitdagingen, zoals flexibele personeelsinhuur, veranderende organisatiestructuren en veroudering van het personeelsbestand. Hoe kunt u als overheid of gemeente zich voorbereiden op de ‘future of work’? Veel genoemde trends zijn nieuwe manieren van belonen, dat werk een sociale impact moet hebben en de hyperverbonden werkplek voor betere productiviteit.

Naast deze uitdagingen zijn er nog diverse andere vraagstukken waar Deloitte de overheid de afgelopen jaren mee heeft geholpen. Neem gerust contact op voor meer informatie, of lees meer artikelen op de publieke sector pagina.

Did you find this useful?