Prioriteiten voor hervorming van het rechtssysteem

Article

Prioriteiten voor hervorming van het rechtssysteem

Wat zijn de wensen en behoeften van burgers ten opzichte van het rechtssysteem?

De roep om hervormingen in het strafrecht neemt toe. Het is van belang om duidelijker dan ooit te zijn, over wat deze rechtssystemen moeten bieden aan de burgers.

Strafrechtstelsels, en met name de rechterlijke macht, spelen een cruciale rol bij de bescherming van de samenleving en fungeren als een belangrijke controle op machtige groepen. De rechtsstaat ondersteunt ook sociale rechtvaardigheid en vormt zodoende de kern van een effectief bestuur. Hoewel hervormingen en innovaties kunnen helpen bij het creëren van rechtsstelsels die resultaten opleveren, is het belangrijk dat deze systemen rekening houden met wat burgers willen en nodig hebben.

In dit artikel belicht Deloitte de strategische keuzes die helpen bij het bepalen van de doelstellingen van een rechtssysteem. Hierbij worden verschillende contrasten besproken:

  • Preventie versus Reactie
  • Strafrecht versus Sociale rechtvaardigheid
  • Straf versus Rehabilitatie
  • Vertrouwen op lange termijn versus Misdaadbestrijding op korte termijn

Geen van de vier bovenstaande strategische keuzes zijn echter pure afwegingen. Maar het stellen van 'wat als'-vragen kan een eenvoudige en effectieve methode zijn om prioriteiten te onderzoeken. Dit kan helpen om gericht de gewenste resultaten te leveren aan burgers, vanuit de rechtssystemen.

Priorities for criminal justice reform

Dit internationale blog behandelt literatuur en methoden om de publieke voorkeuren te integreren in de hervorming van het strafrecht. 

open in new window Lees verder

Onderzoek “De toekomst van het strafrecht”

Dit artikel is onderdeel van de internationale serie artikelen “De toekomst van het strafrecht”. Deze artikelen zijn het resultaat van een internationaal Deloitte onderzoek in zes verschillende geografieën, waarbij meer dan honderd leiders uit justitie en de strafrechtketen zijn betrokken. Lees alle artikelen hier:

  1. De toekomst van het strafrecht
  2. Prioritering van veranderingen in het rechtssysteem
  3. COVID-19 en het strafrechtsysteem
  4. Prioriteiten voor hervorming van het rechtssysteem

Egon Hoppe – Lead Security & Justice

“In de collectie artikelen over de Toekomst van het Strafrecht hebben we ook één artikel gewijd aan de prioriteiten voor justitiële systemen. Ketens lijken per definitie te maken te hebben met concurrerende doelstellingen (zowel horizontaal vanuit de keten zelf, als verticaal vanuit de ketenorganisatie). Hiermee hebben ketens dus ook te maken met uitdagingen in het stellen van prioriteiten voor de keten en de instanties. In gesprekken met de professionals uit de hele wereld hebben we verkend hoe de justitiële systemen (ketens) aangestuurd worden en hoe leiders in deze systemen de juiste balans vinden tussen de verschillende prioriteiten.”

Did you find this useful?