Begeleiding aantrekken ongeborgde financiering

Solution

Begeleiding aantrekken ongeborgde financiering

Banken beoordelen ongeborgde financiering op een andere manier dan geborgde financiering. Het aantrekken van ongeborgde financiering is een complexer, intensiever en veelal langduriger proces dat een groot beslag legt op de interne organisatie. Een gedegen voorbereiding en een professionele aanpak verhogen de kans op slagen.

Uw uitdaging

De huidige liquiditeit krapte in de financiële markten bemoeilijkt het aantrekken van ongeborgde financiering.
Daarbij is het aantrekken van ongeborgde financiering een intensief en veelal langdurig proces,
dat een groot beslag legt op de interne organisatie. Banken vragen uitgebreide informatie, waarbij de focus primair op kasstromen ligt en secundair op het te verstrekken onderpand. Het verkrijgen van betrouwbare informatie voor specifieke verhuureenheden vormt een uitdaging. De corporatie dient daarnaast zekerheden te verstrekken, veelal in de vorm van hypothecaire zekerheid en verpanding van huurinkomsten Er zijn hierbij diverse mogelijke belemmeringen; zo is toestemming van het WSW vereist en moeten gecombineerde complexen van DAEB en niet-DAEB woningen gesplitst zijn. Daarnaast dient de corporatie te voldoen aan financiële convenanten en overige voorwaarden. Deze convenanten vragen een inrichting van de management informatie


Hoe Deloitte u helpt

Deloitte heeft de noodzakelijke kennis en ervaring in huis om u optimaal te ondersteunen gedurende het gehele financieringsproces. Wij kunnen de volgende rollen voor u vervullen:

  • Optreden als procesmanager gedurende het gehele proces. Vanuit onze ervaring zijn wij bekend met de kritische factoren in het proces en kunnen wij u helpen deze te bewaken
  • Verstrekken van inhoudelijk advies over o.a. de benodigde informatie, de beste manier van presentatie van deze informatie, de beoordeling van voorstellen van de banken en de te maken keuzes gedurende het proces. Wij informeren u over de wijze waarop banken naar een financieringsaanvraag kijken en bereiden u voor op de mogelijke vragen die banken kunnen stellen
  • Bieden van operationele ondersteuning bij tijdsintensieve processen zoals het bepalen van de onder te zetten portefeuille, het verzamelen, analyseren en presenteren van informatie over deze portefeuille en de coördinatie van de kadastrale recherche
  • Inbrengen van onze marktkennis ten aanzien van in de markt gebruikelijke voorwaarden, convenanten en overige bepalingen
  • U In contact brengen met ons uitgebreide netwerk van potentiele financiers (banken, beleggers etc.)


Wat levert het u op

Een goede procesbewaking is essentieel voor een professionele uitstraling richting financiers en verhoogt de kans op slagen. Wij hanteren een iteratief proces, waarbij een open dialoog met banken wordt gevoerd.
Door vooraf richting banken heldere uitgangspunten te definiëren over de gewenste financieringsstructuur en modaliteiten wordt het risico op mogelijke belemmeringen in de financiering voor de bedrijfsvoering beperkt. Tevens wordt gewaarborgd dat de offertes vergelijkbaar met elkaar zijn.