energietransitie

Solution

Energietransitie voor woningcorporaties

Goed voor de planeet, en goed voor uw huurders

De energietransitie levert een enorme opgave op voor uw woningcorporatie. De complexiteit is groot, de investeringsvolume fors en het speelveld onoverzichtelijk. Deloitte ondersteunt woningcorporaties bij het opstellen van businesscases voor de energietransitie en het tot stand brengen van succesvolle samenwerkingen met gemeenten, energiebedrijven en andere gebouweigenaren. Praktisch, doelgericht en met oog voor de politiek-maatschappelijke omgeving van uw corporatie.

Uw uitdaging

Corporaties hebben een rol als startmotor in de energietransitie. Uw corporatie wil invulling geven aan de Parijs 2050 afspraken maar uw investeringsvermogen is beperkt. Het speelveld van de energietransitie is politiek-bestuurlijk, technisch, financieel en juridisch complex. Daarnaast vereist de energietransitie samenwerking met energiebedrijven die niet tot de traditionele samenwerkingspartners behoren; dat is over en weer wennen.

Uw uitdaging is om in dit complexe speelveld tot goed onderbouwde en afgewogen keuzes te komen, en goede deals te sluiten met gemeenten, energiebedrijven en andere gebouweigenaren.

Hoe Deloitte u helpt


Deloitte heeft ruime ervaring met het opstellen van businesscases binnen verduurzaming, de vastgoedexploitatie en de gebiedsontwikkeling. Onze kracht is dat wij niet alleen goed thuis zijn binnen de volkshuisvesting, maar ook binnen energiesector en overheid, en werken samen met technisch adviseurs. Wij kunnen als geen ander de verbinding leggen tussen partijen en u daarmee ondersteunen uw maatschappelijk doelstellingen te realiseren.
Deloitte kan u op verschillende manieren ondersteunen bij gebiedsontwikkeling:

  • Opstellen businesscase voor energietransitie op wijk-, stads-, of portefeuilleniveau (o.a. warmtenetten)
  • Uitvoeren risicoanalyses voor businesscases voor energietransitie op wijk-, stads-, of portefeuilleniveau
  • Optreden als procesbegeleider namens de woningcorporatie, of vanuit een onafhankelijke rol namens woningcorporaties, gemeenten, energiebedrijven en/of projectontwikkelaar(s) bij het realiseren van de energietransitie, zoals de aanleg van een warmtenet

Wij hebben ruime ervaring met de specifieke wet- en regelgeving die van toepassing is op de energietransitie in de vastgoedsector, die geldt voor woningcorporaties, en met de politiek-maatschappelijke context waarbinnen woningcorporaties bewegen. Indien gewenst kunnen wij collega’s of externe specialisten inschakelen op het gebied van bijvoorbeeld techniek, fiscaliteit, waardering en/of juridische aspecten.

Wat levert het u op?

Met ondersteuning van Deloitte kan u vertrouwen businesscases en risicoanalyses op basis waarvan u goed onderbouwde beslissingen over de energietransitie kan nemen. En kan u deals sluiten met gemeenten, energiebedrijven en andere gebouweigenaren die niet alleen goed zijn voor onze planeet, maar ook voor uw huurders.

Meer weten over energietransitie voor woningcorporaties?

Wilt u meer weten over energietransities voor corporaties? Neem dan contact op met Siddharth Khandekar via +31 (0)88 2883567.

Contact

Hinse Boonen

Hinse Boonen

Director

Hinse Boonen is part of Deloitte Real Estate, the leading strategic and financial advisor for complex real estate and infrastructure projects: Urban development, M&A, Strategy & Technology. Hinse’s fo... More

Siddharth Khandekar

Siddharth Khandekar

Senior Manager

Als adviseur bij Deloitte Real Estate (senior manager) werk ik uitsluitend in de volkshuisvesting: vooral voor woningcorporaties maar ook voor opdrachtgevers (overheden en marktpartijen) die met wonin... More