Toolkit DAEB-scheiding

Solution

Toolkit DAEB-scheiding

Voor corporaties die op zeker spelen

Het maken van het scheidingsvoorstel DAEB / niet DAEB is een complexe opgave met grote consequenties. In een unieke samenwerking bieden Deloitte en Ortec Finance de Toolkit DAEB-scheiding aan. Met diverse bijeenkomsten, gespecialiseerde software, werksessies en twee statuschecks werkt u met de Toolkit gecontroleerd en doelgericht aan uw eigen scheidingsvoorstel voor 1 januari 2017.

Corporaties werken aan de implementatie van de nieuwe Woningwet. Veel aandacht gaat nu uit naar de DAEB/ niet DAEB-scheiding, een complexe, eenmalige operatie met grote impact op uw toekomstige prestaties en financiële mogelijkheden.

Ortec Finance en Deloitte hebben zich verdiept in het door Autoriteit woningcorporaties gepubliceerde Beoordelingskader en begrijpen de stappen die u moet nemen voor een tijdig en toekomstbestendig scheidingsvoorstel.

In een unieke samenwerking bieden Ortec Finance en Deloitte samen de Toolkit ‘DAEB-scheiding’ aan met aangepaste software, informatieve bijeenkomsten, werksessies en een individuele terugkoppeling op de voortgang van uw eigen proces

Toolkit scheiding DAEB / niet-DAEB:

  • Goed op de hoogte met twee informatiesessies actualiteiten DAEB-scheiding
  • Vinger aan de pols met individuele statuschecks in juni en september
  • Een haalbare en gedragen portefeuillestrategie met behulp van het instrument SBI light
  • Ondersteuning bij de nadere uitwerking voor het definitieve ontwerpvoorstel met een verdiepingsopleiding WALS/FMP


Toelichting onderdelen

Statuscheck van uw eigen ontwerpvoorstel DAEB / niet-DAEB

Op twee momenten, in juni en in september, ontvangt u feedback op de status van uw eigen ontwerpvoorstel. Aan de hand van een uitgebreide vragenlijst confronteert Deloitte uw voortgang met een referentieplanning en maken we een vergelijking met andere corporaties. De rapportage is eenvoudig en volgt de opbouw van het Beoordelingskader, zodat u direct weet hoe u er voor staat.

Deelname aan twee informatiesessies (6 PE punten)

In juni bent u welkom op een informatiesessie waarin professionals van Ortec Finance en Deloitte
u informeren over het definitieve Beoordelingskader, de stappen die u moet doorlopen en het overall beeld van de statuschecks In september is er een tweede informatiesessie met nieuwe actualiteiten en alles wat u moet weten om uw eigen ontwerpvoorstel succesvol af te ronden.
Zo blijft u gegarandeerd op de hoogte van de laatste stand van zaken.


Gebruiksrecht SBI light met twee werksessies

U kunt tot 1 januari 2017 gebruik maken van SBI light en u kunt deelnemen aan twee werksessies. Ortec Finance ontwikkelde speciaal voor de DAEB-scheiding SBI light om corporaties te ondersteunen bij het formuleren en doorrekenen van een haalbare portefeuillestrategie. SBI light sluit aan bij het Beoordelingskader en is behulpzaam bij zowel het opstellen als het afstemmen van uw ontwerpvoorstel op strategisch niveau met gemeente(n) en huurdersorganisatie. Tijdens een sessie in juni wordt toegelicht hoe u SBI light kunt gebruiken. In september vindt een tweede sessie plaats. U heeft dan de eigen inrichting kunnen vormgeven en heeft de mogelijkheid om met onze consultants en andere corporaties te sparren en ervaringen uit te wisselen. Meer informatie over SBI light voor de DAEB-scheiding is te vinden op http://nl.ortec finance.com/Landingpages/DAEB.aspx


Verdiepingsopleiding DAEB-scheiding met WALS/FMP

In juni biedt Ortec Finance een verdiepingsopleiding WALS/FMP aan waarin we u informatie verschaffen over de inrichting van de DAEB-scheiding in WALS/ FMP. In de middag is er gelegenheid om met een oefenopgaven in een demo omgeving aan de slag te gaan. In september organiseren we nog een terugkomdag, waarin onze consultants u kunnen helpen bij uw openstaande vragen en waarin u kunt sparren met collega’s van andere corporaties.


Meer weten over De Toolkit DAEB-scheiding?

Wilt u meer weten over de Toolkit DAEB-scheiding? Neem dan contact op met Joop Hooghiemstra (Deloitte) via + 31 (0)6 558 533 32.

Contact

Hinse Boonen

Hinse Boonen

Director

Hinse Boonen is part of Deloitte Real Estate, the leading strategic and financial advisor for complex real estate and infrastructure projects: Urban development, M&A, Strategy & Technology. Hinse’s fo... More