Article

10 megatrends die van vitaal belang zijn voor robuust beleid

Wat is het belang en impact van deze trends?

De overheid heeft dagelijks te maken met een veelvoud aan ontwikkelingen. Als beleidmaker wilt u weten hoe deze aspecten van invloed zijn op uw specifieke beleidsterrein en welke impact dit met zich mee brengt. In het boekje ‘The Megatrends of Tomorrow’s World’ worden 35 ontwikkelingen en 10 trends beschreven die aan de basis staan van de veranderende maatschappij.

Webinar: Impact of Megatrends on Policy and Strategy

The Megatrends of Tomorrow's World

In het boekje worden 35 ontwikkelingen benoemd, die elkaar versnellen en beinvloeden, wat leidt tot universele trends die onze huidige maatschappij flink kunnen veranderen.

De 10 universele trends zijn verhalen van de toekomst, van disruptieve trends zoals dematerialisatie tot trends die al langer gaande zijn zoals veroudering. De implicaties op sociaal, technologisch, politiek en economisch gebied worden toegelicht met wereldwijde voorbeelden.

Megatrends of Tomorrow's World

Download hem hier

Wat is de invloed op beleid?

Aangezien niemand over een glazen bol beschikt, blijft de toekomst onzeker. Echter, we weten wel dat de beschreven ontwikkelingen en trends onze toekomstige maatschappij danig gaan beïnvloeden. Daarom is het belangrijk om bij het maken van beleid rekening te houden met mogelijke toekomstige ontwikkelingen en deze te incorporeren in de huidige beleidsetting.

Het meenemen van de ontwikkelingen door middel van scenario’s zorgt voor toekomstgericht en flexibel beleid. Impact Assessments, waarin technologische, economische, sociale en demografische ontwikkelingen worden meegenomen, vormen een waardevol toetsingskader voor te implementeren en te evalueren beleid. 

Dit boek is samengesteld door het “Center for the long view”, onderdeel van Monitor Deloitte.

Did you find this useful?

Related topics