2020 global health care outlook | Public Sector | Deloitte Netherlands

Article

2020 global health care outlook

De wereldwijde gezondheidszorgvraagstukken van 2020

De global health care outlook geeft een overzicht van de staat van de sector, onderzoekt de belangrijkste kwesties van 2020 en stelt vragen en acties die de leiders van de toekomst in overweging moeten nemen.

Ontdek de 2021 Global Health Care Outlook hier

Groeiende kosten voor de gezondheidszorg, wijzigingen in demografische patiëntgegevens, hogere verwachtingen van de consument en het ontstaan van complexe gezondheids- en technologie ecosystemen zijn enkele van de uitdagingen in de globale gezondheidssector. Het brengt echter ook kansen met zich mee. Om de stakeholders en leiders van de toekomst voor te bereiden op wat hen te wachten staat is het belangrijk een compleet beeld te hebben van wat wel en niet werkt, wat overbodig is en welke trends er spelen in hun sector. De global health care outlook 2020 biedt dit overzicht. Hieronder kunt u de samenvatting van dit rapport terugvinden. Het gehele rapport (in het engels) is aan de rechterzijde te downloaden.  

2020 global health care outlook

Verandering in de gezondheidszorg stimuleren

De 2020 global health care outlook gaat in op de factoren die verandering in de gezondheidszorg stimuleren en onderscheidt hierbij vier belangrijke gebieden:

 1. Financiële activiteiten en prestatieverbetering. Veel van de wereldwijde zorginstellingen hebben een financiële uitdaging vanwege een toenemend aantal mensen met een chronische ziekte; dure infrastructuur en medische technologie; stijgende arbeidskosten en personeelstekorten; en andere factoren.

  Om deze uitdaging aan te gaan, worden betalingshervormingen doorgevoerd, zoals het introduceren van op waarde-gebaseerde betalingsmodellen die aanbieders, betalers en patiënten helpen om de beste resultaten te bereiken tegen de laagste kosten. Door technologie-ondersteunende strategieën voor patiëntbetrokkenheid, worden mensen geholpen om te werken met hun ecosysteem in de gezondheidszorg en voor zichzelf te zorgen tegen lagere kosten.

  Veel landen hanteren universele verzekeringen om basiszorg te bieden. Overheden richten zich steeds meer op preventieve gezondheid en verbeterde kostenefficiëntie door programma’s zoals prijscontroles op geneesmiddelen en medische technologie. Population health management (PHM) wordt gebruikt om de zorgbehoeften van mensen te identificeren en de juiste diensten aan te bieden.

  Naast het toepassen van deze methodes, automatiseren ze meer processen, bouwen ze aan nieuwe inkomstenstromen en tonen ze bereidheid om met nieuwe partners samen te werken.
 2. Zorgmodel innovatie. Consumenten zijn niet langer passieve deelnemers aan hun eigen gezondheidszorg. Consumenten eisen transparantie, gemak, toegang en gepersonaliseerde producten en diensten – vergelijkbaar met andere aspecten van hun leven. Het is daarom belangrijk voor zorginstellingen om hun strategieën eveneens te veranderen.

  Sommige zorginstellingen doen dit door bepaalde interne procedures van ziekenhuizen over te brengen naar andere locaties zoals ambulante zorgcentra, retail klinieken, gemeenschappelijke gezondheidscentra en zelfs woningen van mensen. Anderen gebruiken ‘virtual health’ – artsen verbinden met patiënten (en met andere artsen en belanghebbenden) via telecommunicatie en netwerk technologieën – om op afstand zorgdiensten te leveren en welzijn te ondersteunen.

  Voor betere consumentgerichte diensten kunnen zorgsystemen ook kijken naar het elimineren van operationele belemmeringen en daarmee het optimaliseren van de “patient journey”, het koppelen van digitale aanbiedingen aan een strategisch gesegmenteerde klantervaring en investeren in analyses om een helder beeld van de consument te creëren.
 3. Digitale transformatie en interoperabiliteit. Organisaties die digitale transformatie als een modewoord blijven beschouwen, lopen het risico om in de race te worden ingehaald. Digitale transformatie is niet weg te denken en gaat de basis leggen voor nieuwe zorgmodellen; vorm geven aan een voorspellende, preventieve en gepersonaliseerde toekomst; nauwere samenwerking tussen belanghebbenden in de sector bevorderen; en goedkopere, nauwkeurigere en minder invasieve behandelingen en therapieën aan te sporen.

  Technologieën zoals cloud computing, 5G-technologie, Artificial Intelligence (AI), natural language processing (NLP) en Internet of Medical Things (IoMT) kunnen helpen bij het leveren van gezondheidszorg op manieren waar consumenten meer baat bij hebben. Van bijzonder belang is het gebruik van Data as a Platform (DaaP) om inzichten uit patiëntgegevens te halen en hierdoor meer kansengebieden te ondersteunen.

  Afgezien van de uitdagingen van verouderde platforms, de kosten en complexiteit van nieuwe technologieën en de voortdurend evoluerende zakelijke behoeften en scenario's, is cybersecurity ook een probleem. Naarmate virtuele gezondheidszorg in capaciteit en populariteit toeneemt, zullen organisaties waarschijnlijk moeten blijven investeren in beveiligingshulpmiddelen en -services om risico's te identificeren en op afstand te houden.
 4. De toekomst van werk. Technologieën en bedrijfsmodellen veranderen. Dat geldt ook voor mensen en hun werkprioriteiten. Zorginstellingen moeten nieuwe methoden overwegen om geschoolde werknemers te vinden, te werven, op te leiden en te behouden om hun algemene doelstelling te bereiken.

  Sommige zorgorganisaties gebruiken verbeterde arbeidsomstandigheden, alternatieve werkgelegenheidsmodellen en innovatieve technologieën om kosteneffectief talent van de volgende generatie te verbinden. Veel landen proberen het personeelstekort te compenseren door buitenlands talent aan te trekken of gezondheidswerkers aan te moedigen in afgelegen regio's te werken.

  Zorginstellingen kunnen ook kijken naar slimme investeringen in personeel en technologie, met name op gebieden zoals virtuele gezondheid, consumentenbetrokkenheid, interoperabiliteit en analyse. Een belangrijke vraag wat hierbij speelt is hoe de zorgverleners meer voldoening uit hun werk kunnen blijven halen en hoe dit gestimuleerd kan worden. Denk aan het ontwikkelen van talent; werven uit andere sectoren om nieuwe ideeën en inzichten naar hun organisaties te brengen; training van werknemers in trending-technologieën zoals AI-enabled robotic process automation (RPA) en cognitieve intelligentie.

De zorg moet werken naar een toekomst waarin de collectieve focus verschuift van een systeem van ziekte zorg - patiënten behandelen nadat ze ziek zijn geworden – naar een zorg van gezondheid, die lichamelijk en geestelijk welzijn, preventie en vroege interventie ondersteunt. Factoren onderzoeken die juist niet in verband staan met het medisch systeem en mensen aansporen om hun gezondheid en welzijn proactief te beheren, is slechts één manier om dit aan te pakken, hoewel hier ook uitdagingen zijn.

Het is daarom belangrijk dat alle belanghebbenden deze trends en problemen begrijpen, analyseren en erop reageren. Lees hier meer over in het rapport. 

 

Meer weten?

Wilt u meer weten over ontwikkelingen in de gezondheidszorg? Neem dan contact op via onderstaande gegevens.

 
Did you find this useful?