Aan de slag met de nieuwe Omgevingswet

Article

Aan de slag met de nieuwe Omgevingswet

Wetten en regels op het gebied van de leefomgeving vereenvoudigen en bundelen

Iedereen wil graag wonen, werken, ondernemen en recreëren in een aantrekkelijke leefomgeving. In de loop der jaren is op dit gebied een ingewikkelde wet- en regelgeving ontstaan. De nieuwe Omgevingswet die in 2021 in werking treedt moet hieraan een einde maken: één wet die alle wetten en regels op het gebied van de leefomgeving vereenvoudigt en bundelt.

De Omgevingswet brengt een omvangrijke stelselherziening met zich mee, die niet van de ene op de andere dag ingevoerd kan worden: van 26 wetten naar 1 wet en van 4.700 naar 349 wetsartikelen. Burgers, bedrijven en overheden: iedereen die de omgeving gebruikt, beheert of ontwikkelt, krijgt te maken met vernieuwde regels. Hoewel 2021 nog ver weg lijkt is het voor gemeenten, Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s), provincies en waterschappen zaak om nu al aan de slag te gaan om de organisatie voor te bereiden op wat komen gaat.

Doelen Omgevingswet

De doelen van de Omgevingswet zijn:

  • de fysieke leefomgeving samenhangend benaderen 
  • de bestuurlijke afwegingsruimte voor de fysieke leefomgeving vergroten 
  • de inzichtelijkheid, de voorspelbaarheid en het gebruiksgemak van het omgevingsrecht vergroten 
  • de besluitvorming over projecten in de fysieke leefomgeving versnellen en verbeteren

Ruimtelijke ontwikkelingen beter en eenvoudiger door nieuwe Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet gaat ruimtelijke ontwikkelingen beter en eenvoudiger maken. Deloitte heeft in het verleden veel ervaring opgedaan met de trajecten die aan de Omgevingswet vooraf gingen, zoals bij de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingswet (Wabo) en de oprichting van de RUD’s. Deloitte kan ook nu weer opdrachtgevers begeleiden met het treffen van belangrijke en noodzakelijke voorbereidingen. Vele partijen zijn zich al aan het oriënteren, organiseren of zijn aan het experimenteren. Deloitte is goed toegerust om te helpen deze grootschalige transitie in goede banen te leiden. Zo ondersteunt Deloitte onder meer het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, VNG en diverse gemeenten en RUD’s bij de implementatie.

Omgevingswet PrioriteringsScan

Om te beoordelen waar uw organisatie op moet focussen om tijdig klaar te zijn voor de Omgevingswet, heeft Deloitte de Omgevingswet PrioriteringsScan (OPS) ontwikkeld. De OPS onderzoekt alle belangrijke organisatiedimensies: strategie- & beleidsvorming, organisatie & processen, besturing & beheersing, informatietechnologie en mensen & cultuur. Het resultaat is een gedeelde visie van de organisatie op de ‘gap’ tussen de huidige situatie en de gewenste Omgevingswet-situatie. De scan biedt een goede basis voor het plan van aanpak voor de implementatie van de Omgevingswet of (als er al een plan is) concrete suggesties voor verbetering ervan.

Did you find this useful?