Actualisering besluit 6% btw-tarief: vastgoedaanpassingen

Nieuws

Actualisering besluit 6% btw-tarief: vastgoedaanpassingen

Nieuwsbrief Woningcorporaties

Op 8 september 2017 is een actualisering gepubliceerd van het besluit ‘Omzetbelasting. Toelichting Tabel I’ (van 4 september 2014, nr. BLKB 2014/123M) waarin de Staatssecretaris van Financiën de toepassing van het verlaagde btw-tarief toelicht. We bespreken de belangrijkste wijzigingen van de posten relevant voor woningcorporaties.

Inleiding

Met name de wijzigingen van de toelichting bij de volgende posten met betrekking tot vastgoed zijn relevant voor woningcorporaties:

 • Het schilderen en stukadoren van woningen na meer dan twee jaren na het tijdstip van eerste ingebruikneming (Post B 8);
 • Het verstrekken van logies binnen het kader van het hotel-, pension- en vakantiebestedingsbedrijf (Post B 11);
 • Het aanbrengen van isolatiemateriaal (Post B 19);

Hierna gaan we per post kort nader in op de wijzigingen.

Wijzigingen per post

Post B 8: Het schilderen en stukadoren van woningen na meer dan twee jaren na het tijdstip van eerste ingebruikneming:

 • Panden die deels als woning en deels als bedrijfspand worden gebruikt mogen bij meer dan 50% particuliere bewoning geheel als woning worden aangemerkt. Bij 50% of minder particuliere bewoning mag een splitsing worden gemaakt. In de toelichting is hierbij aangevuld dat bij deze panden niet relevant is of het pand is gesplitst in appartementsrechten; 
 • Het schuren en lakken van parket of andere houten vloeren valt alleen onder het 6%-tarief als die vloer in bouwkundig opzicht onderdeel uitmaakt van de woning; 
 • Het aanbrengen van ‘flakes’ valt onder het 6%-tarief. 
 • Het aanbrengen van een giet- of coatingvloer valt onder het 6%-tarief, mits sprake is van een verfproduct; 
 • Het aanbrengen van wrapfolie valt niet onder het 6%-tarief.


Post B 11:
Het verstrekken van logies binnen het kader van het hotel-, pension- en vakantiebestedingsbedrijf aan personen die daar slechts voor een korte periode verblijf houden:

 • In de toelichting wordt ten aanzien van de voorwaarde ‘ verblijf voor een korte periode’ aangesloten bij het besluit ‘Omzetbelasting. Levering en verhuur van onroerende zaken’ (BLKB 2013/1686’ van 19 september 2013). Van een ’korte periode’ is volgens deze toelichting in elk geval sprake als de gasten feitelijk maximaal zes maanden in de accommodatie verblijven en zij het middelpunt van hun maatschappelijk leven niet daarnaar verplaatsen.


Post B 19:
Het aanbrengen van op energiebesparing gericht isolatiemateriaal aan vloeren, muren en daken van woningen na meer dan twee jaren na het tijdstip van eerste ingebruikneming, met uitzondering van materialen die een deel vertegenwoordigen van de waarde van deze diensten:

 • Polyurethaan (PUR/PIR) is toegevoegd als isolatiemateriaal; 
 • Bij het vervangen van een bestaand kozijn in het kader van het aanbrengen van extra isolerend glas is het 6%-tarief niet van toepassing op de arbeidscomponent.

Gevolgen voor de praktijk

De actualisering is als uitgangspunt van toepassing op prestaties na 8 september 2017.

Woningcorporaties moeten met name bij de inkoop van dergelijke prestaties rekening houden met deze wijzigingen. Dit geldt zowel voor prestaties waarbij de btw door de aannemer / leverancier in rekening wordt gebracht als gevallen waarin de btw wordt verlegd naar de woningcorporatie. Gezien het (veelal) beperkte recht op aftrek van woningcorporaties is het van belang kritisch te zijn op de juiste toepassing van het 6%-tarief op ingekochte prestaties. Desgewenst kunnen wij u uiteraard ondersteunen bij het beoordelen en eventueel afstemmen van specifieke situaties.

Tot slot

Indien u nog vragen heeft over de toepassing van het verlaagde btw-tarief, kunt u contact opnemen met één van onze btw-adviseurs.

Contactpersonen omzetbelasting
 

Landelijk

 

Mark van der Wielen

088-288 1525

MvanderWielen@deloitte.nl

     

Regio West

   

Nicole Laan

088-288 4292

NLaan@deloitte.nl

Sebastiaan Timmermans

088-288 8960

STimmermans@deloitte.nl

     

Regio Zuid

   

Inge Frins

088-288 5662

IFrins@deloitte.nl

Maarten van Dam

088-288 5073

MvanDam@deloitte.nl

     

Regio Midden/Noord

   

Gerwin Volkerink

088-288 4307

GVolkerink@deloitte.nl

 

Vond u dit nuttig?