Artsen met verstand van zaken - Samenwerking Deloitte en stichting Medical Business

Article

Artsen met verstand van zaken

Samenwerking met stichting Medical Business

Sinds augustus 2016 is Deloitte officieel samenwerkingspartner van de stichting Medical Business. Deze stichting is opgericht door jonge zorgprofessionals die zich als doel hebben gesteld meer kennis en kunde op te doen over de niet-medische kant van de zorg. Deloitte steunt dit initiatief onder meer door coaches te leveren aan een van de pijlers van de stichting, genaamd Medical Business Projects.

Medical Business Projects

Dagelijks zijn zorgprofessionals (artsen en niet-artsen) bezig met het verbeteren van de zorg. Echter, in de praktijk blijkt dat artsen en managers niet altijd dezelfde taal spreken. Dit kan leiden tot onbegrip, onvolledige oplossingen en gemiste kansen. Medical Business Projects heeft als doel een brug te slaan tussen de medische en de bedrijfskundige wereld. Dit doen ze door de medische specialisten en managers van de toekomst in een team samen te laten werken aan verbeteringen in de zorg. 

Concreet houdt dit in dat er projectteams worden samengesteld, bestaande uit medici en niet-medici met verschillende achtergronden. Vervolgens koppelt Medical Business Projects het multidisciplinaire team aan een opdrachtgever met een zorg-gerelateerd, bedrijfskundig vraagstuk. De teams worden gedurende het project begeleid door ervaren consultants (coaches) vanuit Deloitte. De zorgprofessionals in de teams werken vervolgens op vrijwillige basis gedurende 4 maanden aan de casus.

Het gewenste effect van de projectteams is tweeledig. Ten eerste biedt het de groep medici de mogelijkheid om door een ‘niet-medische’ bril te kijken naar een vraagstuk en andersom biedt het de niet-medici (zoals jonge bedrijfskundigen) de mogelijkheid om vanuit een medisch perspectief een project aan te vliegen in een zorginstelling. Deze interactie tussen beide werelden levert een unieke leerervaring op, waarbij de artsen en zorgmanagers van de toekomst samen werken aan verbeteringen in de gezondheidszorg.


Rol van Deloitte

Vanwege het succes van de stichting zijn zorginstellingen met toenemende mate geïnteresseerd in het concept en maakt Medical Business Project een enorme groei mee. Deloitte wilt bijdragen aan deze groei en wilt haar kennis en ervaring delen met hen. Concreet betekent dit dat Deloitte zich inzet om de project teams te coachen. Op die manier maken wij het mogelijk dat de jonge dokters en zorgmanagers en consultants van de toekomst met elkaar leren samenwerken.

Coaches in de pool die op een zeker moment geen projectteam begeleiden, hebben ook een belangrijke en ondersteunende rol. Zij vormen namelijk het expert panel: gedurende het project worden teams uitgenodigd om de voortang en (tussentijdse) resultaten aan hen te presenteren. Deze frisse blik van buiten af kan extra inzichten en waardevolle feedback opleveren. Daarnaast kunnen, op aanvraag van het projectteam, specifieke trainingen worden georganiseerd.


Huidige stand van zaken

Tot op heden zijn er al verschillende projecten met succes afgerond op meerdere afdelingen in diverse zorginstellingen. Reacties van de opdrachtgevers en alle betrokken stakeholders op het concept, de uitvoering en behaalde resultaten waren zonder uitzondering erg positief. Wegens het succes is Medical Business Projects het afgelopen jaar uitgegroeid tot een organisatie die actief is in drie regio’s, te weten Amsterdam, Rotterdam en Maastricht. In september gaan dan ook meerdere uitdagende projecten parallel van start in de verschillende regio’s.


Meer weten?

Wilt u meer weten over de samenwerking van Deloitte met Medical Business? Neem dan contact op met Ruben Buitenhuis via +31 (0)6 8201 2534 of rbuitenhuis@deloitte.nl.

Vond u dit nuttig?