Article

Fiscale actualiteiten voor de zorgsector

Beëindiging noodmaatregelen coronacrisis en Belastingplan 2022

Op 1 oktober 2021 is een aantal fiscale noodmaatregelen beëindigd die voor de zorgsector van belang zijn. Wij lichten de gevolgen hiervan toe in dit alert. Daarnaast kunt u via dit alert de slides bekijken van ons webinar over het Belastingplan 2022. Mocht u niet bij dit webinar aanwezig zijn geweest, dan kunt u in deze slides de belangrijkste fiscale maatregelen vinden voor de zorgsector.

8 oktober 2021

Btw-goedkeuringen vervallen

Per 1 oktober 2021 is een aantal btw-goedkeuringen vervallen die een impact kunnen hebben op uw zorginstelling.

Detacheren van personeel
Het detacheren van personeel is als uitgangspunt btw-belast. Er was een ruime goedkeuring op basis waarvan het detacheren van zorgpersoneel aan zorginstellingen buiten de heffing van btw kon blijven. Het vervallen van deze goedkeuring betekent dat er in meer situaties weer btw verschuldigd kan zijn. Andere bestaande goedkeuringen blijven gehandhaafd, zoals voor het structureel detacheren van personeel.

0%-tarief voor mondkapjes
Per 1 oktober 2021 is weer 21% btw verschuldigd over de levering van mondkapjes.

Levering van COVID-19 vaccins
Het 0%-tarief op de levering van deze vaccins en het vaccineren is vervallen. Hierdoor is bijvoorbeeld bij de inkoop van vaccins per 1 oktober jl. weer 9% btw verschuldigd. Op het vaccineren kan vanaf 1 oktober nog steeds een btw-vrijstelling van toepassing zijn.

Levering van COVID-19 testkits
Het 0%-tarief op de levering van bepaalde testkits en het uitvoeren van de tests is vervallen. Hierdoor is bijvoorbeeld bij de inkoop van testkits per 1 oktober jl. weer 21% btw verschuldigd. Op het testen kan vanaf 1 oktober nog steeds een medische btw-vrijstelling van toepassing zijn als aan de voorwaarden is voldaan.

Uitstel van betaling beëindigd

Het steun- en herstelpakket voor banen en economie is per 1 oktober 2021 grotendeels beëindigd. Belastingplichtigen die ook na 30 september 2021 niet in staat zijn om nieuw opkomende belastingschulden te voldoen, kunnen onder strikte voorwaarden tijdelijk aanvullend uitstel krijgen voor betalingsverplichtingen die ontstaan in de periode van 1 oktober 2021 tot en met 31 januari 2022.

De onder het bijzonder uitstel sinds maart 2020 opgebouwde belastingschulden moeten vanaf 1 oktober 2022 in zestig maandelijkse termijnen worden terugbetaald. De voorwaarden zijn opgenomen in het recentelijk geactualiseerde Besluit noodmaatregelen coronacrisis. Van het aanvangstijdstip van 1 oktober 2022 kan worden afgeweken indien de belastingplichtige aannemelijk maakt dat zijn liquiditeitspositie aflossing redelijkerwijs nog niet toelaat. De einddatum van 1 oktober 2027 wijzigt echter niet. In dat geval zal dus binnen een kortere periode afgelost moeten worden.

Ofschoon in de zorgsector minder van belang, willen wij u er op wijzen dat gedurende de periode waarin uitstel van betaling wordt genoten (tot maximaal 1 oktober 2027) geen bonussen en dividenden mogen worden uitgekeerd.

Belastingplan

Tijdens ons webinar op 23 september 2021 hebben wij de belangrijkste wijzigingen voor de zorgsector toegelicht. U kunt de slides van ons webinar hier terugvinden.

Afronding

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande vragen hebben, of wilt u met een deskundige nader van gedachten wisselen over de impact de beëindiging van de fiscale noodmaatregelen coronacrisis of de impact van het Belastingplan 2022 op uw organisatie, neem dan gerust contact op met ons of met uw Deloitte contactpersoon.

Did you find this useful?