Behoud psychologisch contract tussen werkgever en werknemer

Article

Behoud psychologisch contract tussen werkgever en werknemer

Het belang van goed gemanagede veranderingen en rekening houden met generatieverschillen

Technologische vooruitgang en globalisering hebben een ongekend effect op de aard en inhoud van werk. Ook psychologische contracten (onuitgesproken wederzijdse verplichtingen tussen werkgever en werknemer) worden beïnvloed door deze trends. Organisaties veranderen vaker en met meer impact, en generaties verschillen in wat zij belangrijk vinden.

Werk bekroond met doctorstitel

De invloed van beide aspecten op het psychologisch contract wordt in het promotieonderzoek van collega Sjoerd van der Smissen in beeld gebracht. Na een periode van zeven jaar zag Sjoerd in december na gedegen statistisch onderzoek zijn werk bekroond met een doctorstitel aan de Universiteit van Tilburg.


Belangrijke resultaten

Sjoerd vat de belangrijkste resultaten van zijn promotieonderzoek samen: "Frequentie en type verandering hebben geen invloed op de waarneming of de werkgever zijn verplichtingen nakomt (is continue verandering het nieuwe equilibrium?). Rechtvaardigheid, de impact op het werk, communicatie en ervaringen uit het verleden echter wel. Negatieve beoordeling van deze aspecten heeft een negatief effect op de arbeidsrelatie. Daarnaast dient bij het uitvoeren van veranderingen veel meer rekening te worden gehouden met de context. Een blauwdruk gebaseerde veranderaanpak is niet meer van deze tijd.

Ook verschilt het psychologisch contract van drie generaties (babyboom, X en Y) in wat zij nodig hebben van de werkgever. Generatie Y hecht meer waarde aan loopbaanontwikkeling, werk-privé balans en beloningen. Daarnaast scoort generatie Y lager op betrokkenheid dan generatie babyboom.

Beide aspecten van het onderzoek laten zien dat psychologische contracten aan verandering onderhevig zijn. Het is essentieel deze te managen opdat relaties tussen werkgever en werknemer op positieve wijze kunnen worden ingezet."


Meer weten?

Wilt u meer weten over de dissertatie en/of deze in print of digitaal opvragen? Neem dan contact op met Sjoerd van der Smissen via +31 (0)88 288 1159 of SvanderSmissen@deloitte.nl

Vond u dit nuttig?