Belangrijke thema's voor raadsleden

Article

Belangrijke thema's voor raadsleden 

Samen bouwen aan de toekomst

Als raadslid staat u voor een aantal belangrijke uitdagingen om uw gemeente ook naar de toekomst toe goed te vertegenwoordigen. Een aantal thema's zijn hierin belangrijk, en worden in de komende weken met u gedeeld.

Start nu met het bouwen aan de toekomst

Als raadslid moet u naast controleren ook werken aan de toekomst van de gemeente. Een aantal thema's zijn hierin van belang, zoals mobiliteit, preventie van eenzaamheid, succesvol aanbesteden en cyber security. De aankomende weken worden diverse artikelen gepubliceerd waarin het belang wordt toegelicht en de rol van het raadslid wordt uitgelegd. Blijf hier automatisch van op de hoogte door u in te schrijven voor de mailinglijst aan de rechterkant.  

1. Social Impact Bonds

Voor het oplossen van prangende vraagstukken in de samenleving werd vroeger vooral naar de overheid gekeken. Tegenwoordig zoeken burgers, ondernemers en investeerders steeds vaker elkaar op om maatschappelijke problemen op te lossen, en creëren zo Social Impact Bonds.

Lees het artikel

2. Succesvol aanbesteden, het kan!

Gemeenten moeten hun geld op een doelmatige en verantwoorde manier besteden. De wet- en regelgeving rond aanbestedingen schrijft voor dat de gemeenten hun in- en aankopen doen op basis van transparantie en gelijkwaardigheid

Lees het artikel

3. Preventie eenzaamheid

Voorkomen is beter dan genezen: een bekend credo als het gaat om de betaalbaarheid van gezondheidszorg. Preventie speelt hierbij een belangrijke rol, data analyse kan hierbij helpen.

Lees het artikel

4. Economische impact

Wat levert een ruimtelijk plan eigenlijk op aan extra banen en bestedingen? Ruimtelijke plannen worden in de regel beoordeeld op de financiën, het programma en op stedenbouwkundige kwaliteit. Pas in het eindstadium, als een plan volledig is uitontwikkeld, wordt aan de gemeenteraad gevraagd om een besluit te nemen. De economische effecten van zo’n plan zijn dan over het algemeen niet in beeld en worden dus niet in de besluitvorming betrokken. 

5. Begroten of realiseren?

Met het vaststellen van de begroting geeft uw gemeenteraad aan wat moet worden bereikt, wat daarvoor moet worden gedaan (activiteiten) en welk geld daarvoor beschikbaar is. Opvallend is dat gemeenten de afgelopen jaren in werkelijkheid per saldo fors minder geld uitgeven dan dat zij begroten. Er is dus een flink verschil tussen begrotingen en jaarrekeningen.

Lees het artikel

6. Arbeidsmarktbeleid

Het arbeidsmarktbeleid van gemeenten beperkt zich allang niet meer tot werkzoekenden. Vanuit een preventief en economisch perspectief wordt ook gekeken naar mensen die een baan hebben en herscholing. Regionale samenwerkingen en data zijn fundamentele bouwstenen hierin. 

Lees het artikel

7. Smart Mobility

Veel gemeenten hebben voor de komende jaren de ambitie om hun steden te verdichten, te verduurzamen en aantrekkelijker te maken. Eén belangrijke uitdaging hierbij is hoe het aantal (vervuilende) auto’s in de binnenstad beperkt kan worden zonder dat dit ten koste gaat van de bereikbaarheid.

Lees het artikel

8. Gemeentelijke Exploitatiescan

Heeft u voldoende inzicht in de financiële ruimte voor de realisatie van uw ambities in de komende raadsperiode?

Lees het artikel

Did you find this useful?