Betere besluiten door inzichten uit data

Case study

Betere besluiten door inzichten uit data

Universiteit zet Scan Insight Driven Organization in

Insight Driven Organizations gebruiken data analytics om snellere en betere besluiten te nemen. Met de verkregen inzichten kunnen ze bovendien hun kosten beter inzichtelijk maken en direct reageren op signalen van binnen en buiten de organisatie. Veel organisaties zien deze potentie, maar vinden het moeilijk om de juiste stappen te zetten. De Scan Insight Driven Organization van Deloitte helpt.

IDO's kunnen sneller, beter en efficiënter beslissingen nemen op basis van inzichten verkregen uit data. Als de verschillende dimensies (zie schema) goed op orde zijn, dan is voorzien in alle randvoorwaarden om in elk onderdeel van een organisatie beslissingen te nemen op basis van inzichten uit data.

Een universiteit vroeg Deloitte om hulp bij het ontwerpen van haar informatiestrategie 2020. De ambitie van deze universiteit was om een Insight-Driven Organization (IDO) te worden. Het bestuur zag in dat dit de besluitvorming in de verschillende faculteiten en departementen zou versnellen en verbeteren.

Uniek beeld

Deloitte heeft bij de universiteit de Scan Insight Driven Organization ingezet. Deze levert een uniek beeld op van waar een organisatie nu staat als IDO. Ook wordt inzichtelijk gemaakt of en in welke mate de verschillende stakeholders dezelfde perceptie en ambitie hebben. Tevens biedt de scan concrete handvatten voor het verder ontwikkelen en evalueren van de strategie.

Bij de universiteit werd de scan gefaseerd uitgevoerd.

  1. Interviews om de ambities van de universiteit vast te stellen: waarom en in hoeverre een IDO worden, en op welke wijze?
  2. Meten van de volwassenheid van de organisatie op het gebied van vijf dimensies: strategie, mensen, processen, technologie en data.
  3. Vaststellen van de gewenste ontwikkelingsniveaus: wat is minimaal nodig om het doel te bereiken?
  4. Ontwerpen van een ontwikkelplan om van de huidige situatie naar de gewenste situatie in 2020 te groeien.

De ontwikkeling naar een IDO

Het voornaamste inzicht uit de scan was dat een eenduidige visie en strategie ten aanzien van IDO ontbraken binnen deze universiteit. De productie van verschillende datagestuurde rapporten was niet gestandaardiseerd. Daardoor waren er grote verschillen tussen de faculteiten en departementen en werden er onnodig veel handmatig samengestelde rapporten gemaakt met verschillende soorten informatie.

Daarnaast was er geen ‘single point of truth’ aangezien de organisatieonderdelen verschillende software met eigen databases gebruikten bij het rapporteren. Ook waren de kritieke prestatie-indicatoren niet goed gedefinieerd, zodat de voorgang naar de strategische doelen niet in kaart gebracht kon worden. Het ontwikkelplan gaf concrete handvatten om deze zaken te verbeteren.

Zo kon de universiteit gaandeweg richting de gewenste volwassenheidsniveaus op het gebied van strategie, mensen, processen, technologie en data groeien, om uiteindelijk een IDO te worden. Daarbij fungeerde de volwassenheidsscan als monitor om de voortgang van de ontwikkeling te volgen.

De unieke oplossing van Deloitte

Deloitte heeft al vele bedrijven en besturen geholpen om meer inzichtgedreven te worden. Deze kennis is gestructureerd ondergebracht in een visie op IDO’s, waar de Scan Inzichtgedreven Organisatie een onderdeel van is. Deze is gebaseerd op een internationaal erkende methode. Aan de hand van een beproefd rekenmodel wordt de volwassenheidsscore van elk dimensie berekend. Door de bundeling van kennis, visie en vernieuwende methodieken kan Deloitte organisaties die inzichtgedreven willen worden een unieke oplossing aanbieden.

Meer weten?

Wilt u meer weten over Scan Insight Driven Organization? Neem dan contact op met Pouya Zarbanoui via +31 (0)88 288 1768 of Mark Boersma via +31 (0)88 288 7596.

Vond u dit nuttig?